Yêu Như Lưu Ly / 爱若琉璃 (Lưu Ly Mỹ Nhân Sát OST)

Nhạc Hoa 3:27 Châu Thâm (Zhou Shen)

Lời bài hát Yêu Như Lưu Ly / 爱若琉璃 (Lưu Ly Mỹ Nhân Sát OST)

Mìngyùn zài jīnshēng xiě xiàle fúbǐ
Mèngjìng bān yǔ nǐ bù qī xiāngyù
Nǐ liú xià zhì zài yǎnjiǎo biāojì
Què wàngjì qiánshì de yuēdìng

Zhù dìng liǎo jiéjú kàn bù chuān tiānjī
Wǒmen shǐzhōng nán táotuō sùmìng
Yǐncáng zài miànjù xià de biǎoqíng
Nǐ yǒngyuǎn bù dǒng de bēi xǐ

Zhǎo huí nǐ yǎnzhōng shīqù yánsè de fēngjǐng
Péi nǐ kàn jǐn fánhuá rúxǔ huā luò tú mí
Jiě kāi nǐ xīndǐ suǒyǒu chénfēng de huíyì
Dàngyuè shēng qǐ yì rú cháoxī rú mèng chū xǐng

Zhù dìng liǎo jiéjú kàn bù chuān tiānjī
Wǒmen shǐzhōng nán táotuō sùmìng
Yǐncáng zài miànjù xià de biǎoqíng
Nǐ yǒngyuǎn bù dǒng de bēi xǐ

Zhǎo huí nǐ yǎnzhōng shīqù yánsè de fēngjǐng
Péi nǐ kàn jǐn fánhuá rúxǔ huā luò tú mí
Jiě kāi nǐ xīndǐ suǒyǒu chénfēng de huíyì
Dàngyuè shēng qǐ yì rú cháoxī rú mèng chū xǐng

Zhǎo huí nǐ yǎnzhōng shīqù yánsè de fēngjǐng
Péi nǐ kàn jǐn fán huá rúxǔ huā luò tú mí
Jiě kāi nǐ xīndǐ suǒyǒu chénfēng de huíyì
Dàngyuè shēng qǐ yì rú cháoxī rú mèng chū xǐng
Cǐ qíng bù xī shēngsǐ bù yú ài ruò liúlí

Thông tin bài hát

Yêu Như Lưu Ly / 爱若琉璃 (Lưu Ly Mỹ Nhân Sát OST)

Yêu Như Lưu Ly / 爱若琉璃 (Lưu Ly Mỹ Nhân Sát OST)

Nhạc Hoa Châu Thâm (Zhou Shen)

Mìngyùn zài jīnshēng xiě xiàle fúbǐ. Mèngjìng bān yǔ nǐ bù qī xiāngyù. Nǐ liú xià zhì zài yǎnjiǎo biāojì. Què wàngjì qiánshì de yuēdìng. Zhù dìng liǎo jiéjú kàn bù chuān tiānjī. Wǒmen shǐzhōng nán táotuō sùmìng

Bài hát khác

Nguyện / 愿 (Lưu Ly Mỹ Nhân Sát OST) 4:37

Nguyện / 愿 (Lưu Ly Mỹ Nhân Sát OST)

Nhạc Hoa Dương Hật Tử (Yang Xi Zi)
Kiếp / 劫 (Lưu Ly Mỹ Nhân Sát OST) 4:3

Kiếp / 劫 (Lưu Ly Mỹ Nhân Sát OST)

Nhạc Hoa Âm Tần Quái Vật
Nhành Lưu Ly 3:45

Nhành Lưu Ly

Nhạc Trẻ Lữ Hiếu, WGS, Sunset
Tình Nhân Chú / 情人咒 (Lưu Ly Mỹ Nhân Sát OST) 5:56

Tình Nhân Chú / 情人咒 (Lưu Ly Mỹ Nhân Sát OST)

Nhạc Hoa Uất Khả Duy (Yisa Yu), A Vân Ca (A Yun Ga)
Lưu Ly Nguyệt 4:28

Lưu Ly Nguyệt

Nhạc Hoa Dương Mịch (Yang Mi)
Đồng Tâm Mà Nói / 同心而语 (Lưu Ly Mỹ Nhân Sát OST) 5:0

Đồng Tâm Mà Nói / 同心而语 (Lưu Ly Mỹ Nhân Sát OST)

Nhạc Hoa Viên Băng Nghiên (Yuan Bing Yan)
Chuyện Tình Hoa Lưu Ly 6:2

Chuyện Tình Hoa Lưu Ly

Trữ Tình Trọng Phúc

Nhạc Hoa

I Love You 3:3

I Love You

Nhạc Hoa Uông Đông Thành (Jiro Wang)

你的笑脸 就像我的春天. Nǐ de xìao liǎn jìu xìang wǒ de chūn tiān. 鲜艳了门前 一整片花园. Xiān yàn le mén qían yī zhěng pìan huā yúan. 你的笑脸 就像阳光一片. Nǐ de xìao liǎn jìu xìang yáng guāng yī pìan

Nhân Gian Thán / 人间叹 3:42

Nhân Gian Thán / 人间叹

Nhạc Hoa Đẳng Thập Yêu Quân (Deng Shen Me Jun), Quốc Phong Tân Ngữ (Guo Feng Xin Yu)

Wǒ xiào bǎ rén jiān tàn mò bǐ rǎn zhǐ shàn. Xiào kàn sān liǎng háitóng fàng zhǐyuān. Wǒ xiào yǔ zhī tóu niǎo shuì gǔ shù liǎng duān. Xiào zhuō yíng huǒ rùmián mèng lǐ hān. Xiùcái bù yán zǎn suì yín jǐ nián. Línjìn gǎnkǎo fù jīng rào shān yuǎn

Bố Cười Lên Trông Thật Đẹp 3:49

Bố Cười Lên Trông Thật Đẹp

Nhạc Hoa AK Liu Zhang

Rú guǒ wǒ rú guǒ wǒ néng gòu shuō huà. Wǒ xiǎng dà shēng de dà shēng de shuō. Wǒ xiǎng xiàng yǘ xiàng yǘ xiàng shuǐ nà me qīng sōng. Wǒ xiǎng yào fēi jìn tiān kōng. Rú guǒ wǒ rú guǒ wǒ néng gòu shuō huà xiè xiè. Bà bà mā mā duì bù qǐ bào qiàn

Con Biết Người Chưa Từng Rời Xa Con / 我知道你一直没有离开我 4:26

Con Biết Người Chưa Từng Rời Xa Con / 我知道你一直没有离开我

Nhạc Hoa Trương Tinh Đặc (Zhang Xing Te)

Ài chuānsuō zài nǎohǎi. Xiǎngniànzhe huíyìzhe. Huànxiǎng nǐ yīzhí dōu zài. Céngjīng de kuàilè rújīn yījiù wēncúnzhe. Zhǐshì nǐ xiànzài zǒu de yǒuxiē yuǎnle. Kàn nǐ yòu chūxiànle

Em Không Thuộc Về Anh / 你不属于我 (Chỉ Cần Em Hạnh Phúc Ost) 5:22

Em Không Thuộc Về Anh / 你不属于我 (Chỉ Cần Em Hạnh Phúc Ost)

Nhạc Hoa Châu Hưng Triết (Eric Chou)

别说永远 永远会让人 更想念. Bié shuō yǒng yüǎn yǒng yüǎn huì ràng rén gèng xiǎng niàn. 就像再见从不会再见. Jiù xiàng zài jiàn cóng bù huì zài jiàn. 越悲伤 就越深刻. Yüè bēi shāng jiù yüè shēn kè

Đánh Rơi Thuốc Giải / 遗失的解药 4:11

Đánh Rơi Thuốc Giải / 遗失的解药

Nhạc Hoa Yihuik Dĩ Tuệ

Xīn tòng xiàng yí shī dí jiě yào. Tān liàn nǐ zuì hòu dí yōng bào. Guān shàng mén dí nà yī miǎo. Qī dài xià yī gè zhuàn jiǎo. Zhù fú nǐ néng gòu bǐ wǒ hǎo, jiù hǎo.

Thời Tiết Mưa Nhỏ / 小雨天气 2:39

Thời Tiết Mưa Nhỏ / 小雨天气

Nhạc Hoa Yihuik Dĩ Tuệ, Noisemakers, Thập Thất Thảo (Shi Qi Cao)

Yuè liàng zhǎ zhǎ yǎn jīng. Wǒ bǎ nǐ fàng zài shǒu xīn. Nà jǐ gè zì shuō chū qù. Yòu pà nǐ jiǎ zhuāng tīng bù qīng. Dīng dīng dōng dōng zěn yāo jīn wǎn. Tū rán hǎo ān jìng

Thiên Sứ Của Riêng Em / 专属天使 4:11

Thiên Sứ Của Riêng Em / 专属天使

Nhạc Hoa Yihuik Dĩ Tuệ

Wǒ bù huì guài nǐ. Duì wǒ dí wěi zhuāng. Tiān shǐ zài rén jiān shì gāi cáng hǎo chì páng. Rén mén yú chǔn lǔ mǎng ér nǐ xiān xì shàn liáng. Zěn néng ràng nǐ wéi liǎo wǒ bèi pèng shāng. Xiǎo xiǎo dí shǒu zhǎng

Ngã Tư Đường / 十字路口 4:5

Ngã Tư Đường / 十字路口

Nhạc Hoa Triệu Nãi Cát

十字路口的分岔. Shí zì lù kǒu de fēn chà. 红灯转绿灯的刹那. Hóng dēng zhuǎn lǜ dēng de chà nà. 左转泪如雨下. Zuǒ zhuǎn lèi rú yǔ xià

Niệm Tư Vũ / 念思雨 (Gia Nam Truyện OST) 2:43

Niệm Tư Vũ / 念思雨 (Gia Nam Truyện OST)

Nhạc Hoa Cúc Tịnh Y (Ju Jing Yi), Tăng Thuấn Hy (Joseph Zeng)

Xiàng xiānyàn de yuǎnfāng, rǎn báile shuāng. Zài chén wùzhōng yáohuàng, bǎ mèngzhōng nán zhī xiàngwǎng. Nà quèyuè de shíguāng dōu yǐjīng fàn huáng.

Như / 如 3:1

Như / 如

Nhạc Hoa Thiện Vũ (Shan Yu)

Nǐ rú xīng wǒ rú yuè nǐ shǎn liàng wǒ jiǎo jié. Yè kōng xià shì wǒ mén wàn bān tián pèi dí huà miàn. Nǐ rú huǒ wǒ rú yàn nǐ gǔn tàng wǒ rè liè. Ohwán měi shì wǒ mén. Zuì jiā dí zhù jiě. Nǐ chuǎng rù wǒ shì jiè dí shùn jiān

Mạc Ly / 莫离 (Gia Nam Truyện OST) 4:34

Mạc Ly / 莫离 (Gia Nam Truyện OST)

Nhạc Hoa Cúc Tịnh Y (Ju Jing Yi)

Chū jiàn huái cāi jì. Shì tàn liǎng kē shǎo nián xīn. Suī lù tú duō chuǎn. Bǐ cǐ zài cè zhī jué tiān dì jìng. Duì yǐn liǎng hú chá. Hēi bái zhī zhēng nán dìng xià