Trời Mưa Rồi Anh Ở Đây Nhớ Em / 下雨了是我在想你 (Sáng Tạo Doanh 2021)

Nhạc Hoa 3:45 V.A

Lời bài hát Trời Mưa Rồi Anh Ở Đây Nhớ Em / 下雨了是我在想你 (Sáng Tạo Doanh 2021)

[Cam Vọng Tinh:]
你曾说天突然下雨 是我在想你
Nǐ céng shuō tiān tū rán xià yǔ shì wǒ zài xiǎng nǐ
遗憾藏进眼底 融进了雨里
Yí hàn cáng jìn yǎn dǐ róng jìn liǎo yǔ lǐ
你清冷的回应 陌生又熟悉
Nǐ qīng lěng dí huí yīng mò shēng yòu shú xī
雨落的好安静
Yǔ luò dí hǎo ān jìng

[Lelush:]
欲言又止的我们 保持着距离
Yù yán yòu zhǐ dí wǒ mén bǎo chí zhù jù lí
小心翼翼维系 无声的默契
Xiǎo xīn yì yì wéi xì wú shēng dí mò qì
连眼神的回避 都显得刻意
Lián yǎn shén dí huí bì dū xiǎn dé kè yì
一切不言而喻
Yī qiē bù yán ér yù

[Hà Ngật Phồn:]
你是刺在我心头里的针
Nǐ shì cì zài wǒ xīn tóu lǐ dí zhēn
想你一次就往里进一寸
Xiǎng nǐ yī cì jiù wǎng lǐ jìn yī cùn

[Nhậm Dận Bồng:]
也想从关于你的一切脱身
Yě xiǎng cōng guān yú nǐ dí yī qiē tuō shēn
可想念见缝插针
Kě xiǎng niàn jiàn féng chā zhēn
曾经拥有比爱而不得更残忍
Céng jīng yōng yǒu bǐ ài ér bù dé gēng cán rěn

[Lâm Mặc:]
天突然下起雨 是我在想你
Tiān tū rán xià qǐ yǔ shì wǒ zài xiǎng nǐ
那摇晃的风铃 让回忆侵袭
Nà yáo huǎng dí fēng líng ràng huí yì qīn xí
也许再次相遇 一切都已归零
Yě xǔ zài cì xiāng yù yī qiē dū yǐ guī líng
当然这也只是也许
Dāng rán zhè yě zhǐ shì yě xǔ

[Cam Vọng Tinh:]
你是刺在我心头里的针
Nǐ shì cì zài wǒ xīn tóu lǐ dí zhēn

[Nhậm Dận Bồng:]
想你一次就往里进一寸
Xiǎng nǐ yī cì jiù wǎng lǐ jìn yī cùn

[Hà Ngật Phồn:]
也想从关于你的一切脱身
Yě xiǎng cōng guān yú nǐ dí yī qiē tuō shēn
可想念见缝插针
Kě xiǎng niàn jiàn féng chā zhēn

[Hà Ngật Phồn/ Nhậm Dận Bồng:]
曾经拥有比爱而不得更残忍 喔
Céng jīng yōng yǒu bǐ ài ér bù dé gēng cán rěn ō

[Trịnh Nãi Hinh:]
你是刺在我心头里的针
Nǐ shì cì zài wǒ xīn tóu lǐ dí zhēn
想你一次就往里进一寸
Xiǎng nǐ yī cì jiù wǎng lǐ jìn yī cùn

[Lâm Mặc:]
也想从关于你的一切脱身
Yě xiǎng cōng guān yú nǐ dí yī qiē tuō shēn
可想念见缝插针
Kě xiǎng niàn jiàn féng chā zhēn

[Lâm Mặc/ Trịnh Nãi Hinh:]
曾经拥有比爱而不得更残忍
Céng jīng yōng yǒu bǐ ài ér bù dé gēng cán rěn

[Trịnh Nãi Hinh:]
怪我假装洒脱不够坦诚
Guài wǒ jiǎ zhuāng sǎ tuō bù gòu tǎn chéng

[Lâm Mặc:]
为几分体面要多有分寸
Wéi jǐ fēn tǐ miàn yào duō yǒu fēn cùn

[Hòa ca:]
自欺欺人是我的独有天分
Zì qī qī rén shì wǒ dí dú yǒu tiān fēn
还保留几分天真
Huán bǎo liú jǐ fēn tiān zhēn
直到承认我们已不再是我们
Zhí dào chéng rèn wǒ mén yǐ bù zài shì wǒ mén

[Lâm Mặc:]
下雨了 谁为你撑伞
Xià yǔ liǎo shuí wéi nǐ chēng sǎn

Thông tin bài hát

Trời Mưa Rồi Anh Ở Đây Nhớ Em / 下雨了是我在想你 (Sáng Tạo Doanh 2021)

Trời Mưa Rồi Anh Ở Đây Nhớ Em / 下雨了是我在想你 (Sáng Tạo Doanh 2021)

Nhạc Hoa V.A

[Cam Vọng Tinh:]. 你曾说天突然下雨 是我在想你. Nǐ céng shuō tiān tū rán xià yǔ shì wǒ zài xiǎng nǐ. 遗憾藏进眼底 融进了雨里. Yí hàn cáng jìn yǎn dǐ róng jìn liǎo yǔ lǐ. 你清冷的回应 陌生又熟悉

Nhạc Hoa

Into The Fire 3:21

Into The Fire

Nhạc Hoa INTO1

[Lưu Vũ:]. We gotta we gotta. We gotta gotta gotta get up. Wu come on. [Santa:]. Get up get up

Hỏi Hoa / 问花 (Bạch Xà 2: Thanh Xà Kiếp Khởi OST) 4:54

Hỏi Hoa / 问花 (Bạch Xà 2: Thanh Xà Kiếp Khởi OST)

Nhạc Hoa Châu Thâm (Zhou Shen)

繁花满天 多少回繁花满天. Fánhuā mǎn tiān duōshǎo huí fánhuā mǎn tiān. 多少回晚霞 又多少回断崖边. Duōshǎo huí wǎnxiá yòu duōshǎo huí duànyá biān. 问花可愿身借我. Wèn huā kě yuàn shēn jiè wǒ

Tương Kiến Phi Hoan / 相见非欢 4:48

Tương Kiến Phi Hoan / 相见非欢

Nhạc Hoa Diệp Lý

烟花落寞后 月光没照旧. Yānhuā luòmò hòu yuèguāng méi zhàojìu. 扬长而去的春秋. Yángchángér qù de chūnqiū. 我俯身将爱恨起伏再吹奏. Wǒ fǔ shēn jiāng ài hèn qǐfú zài chuīzòu

Sweet (Xin Chào, Ngọn Lửa Xanh Ost) 3:26

Sweet (Xin Chào, Ngọn Lửa Xanh Ost)

Nhạc Hoa Cung Tuấn (Simon Gong)

Jīn wǎn yè sè nà me měi. Chéng sè qì shuǐ lái yī bēi. Jiān bǎng zhī ràng nǐ yī wēi. Baby zuò nǐ xīn zhōng dì yī wèi. Wǒ mén yīng gāi tīng dé dào. Bǐ cǐ xīn zài pēng pēng tiào

Quy Lai Hề / 归来兮 3:57

Quy Lai Hề / 归来兮

Nhạc Hoa Khánh Khánh (Phoebe)

寥寥寄离语 遥遥你身影窈窕. Liáo liáo jì lí yǔ yáo yáo nǐ shēn yǐng yǎo tiǎo. 栖息我梦里. Qī xī wǒ mèng lǐ. 萧萧几度雨 小桥又琴音袅袅. Xiāo xiāo jī dù yǔ xiǎo qiáo yòu qín yīn niǎo niǎo

Một Ngày Cũng Không Muống Nán Lại Nữa / 一天都不想呆了 2:56

Một Ngày Cũng Không Muống Nán Lại Nữa / 一天都不想呆了

Nhạc Hoa BKStore, Lưu Tư Giám

Yòu xiàle yī zhěng wǎn de yǔ. Yuǎnfāng de kūqì mòmò kěnqiú rén a bùyào zài lí qù. Yīdī jiē yīdī lèi jiùsuàn méi rénwéi wǒ sòngbié. Qíshí wǒ yě méi nàme liúliàn. Zǎo shīqùle yìyì. Zhè bīnglěng de jīqì

Trước Mắt Sao Trời Đều Là Em / 滿目星辰皆是你 3:21

Trước Mắt Sao Trời Đều Là Em / 滿目星辰皆是你

Nhạc Hoa LKer Lâm Kha

Yǒuguò zhí zǐ zhī shǒu de gǎndòng. Dāngguò bié wú suǒ qiú de xiǎochǒu. Hēguò yī zuì fāng xiū de liè jiǔ. Yǒushǐwúzhōng. Lāguò pēng rán xīndòng de shuāngshǒu. Lúnluò qiān chuāng bǎi kǒng de gǎnshòu

Tự Lành / 自癒 3:23

Tự Lành / 自癒

Nhạc Hoa Mục Triết Hy (Mu Zhe Xi)

Wǒ shìguò bǎ nǐ wàngjì kě zǒng zài yèlǐ xiǎng nǐ. Bēishāng de qíngxù suíshí zhōng zhuǎn bù tíng. Lèi dī zài miǎnhuái guòqù diǎn suìle wǒ de mìmì. Yíshī de jìyì zǒng bùjīngyì huànxǐng. Wǒ zǒng zài xúnwèn zìjǐ wǒmen hái néng fǒu jìxù. Wúlì de gǎnjué suí kōngqì yǒng rù hǎidǐ

Vũ Lạc / 羽落 3:23

Vũ Lạc / 羽落

Nhạc Hoa Mạnh Duy Lai (Meng Wei Lai)

杯酒饮下漫天星河. Bēi jiǔ yǐn xià màn tiān xīng hé. 一人叹尽满城烛火. Yī rén tàn jìn mǎn chéng zhú huǒ. 梦畔里见漫天羽落. Mèng pàn lǐ jiàn màn tiān yǔ luò

Hoàng Hôn Mobius / 莫比烏斯的日落 3:22

Hoàng Hôn Mobius / 莫比烏斯的日落

Nhạc Hoa R1SE, Diêu Sâm (Yao Chen)

后视镜上映的sunset. Hou shi jing shangying de sunset. Speed up on the high way we won’t come back. 别问他想去的地方有多远. Bie wen ta xiang qu di difang you duo yuan. 地图早被他丢掉了在昨天

Không Cần Hồi Đáp / 不必回答 4:28

Không Cần Hồi Đáp / 不必回答

Nhạc Hoa R1SE, Diêu Sâm (Yao Chen)

消失在我 不舍的 那个我不舍得. Xiaoshi zai wo bu she di nage wo bu shede. Yeah. I wanna get worse. 怎样掩盖你存在. Zenyang yangai ni cunzai

Tiểu Bằng Hữu / 小朋友 4:49

Tiểu Bằng Hữu / 小朋友

Nhạc Hoa Nhậm Nhiên

Tiān hēile wǒ hǎo pà. Mílùle nǐ zài nǎ. Shéi chuī mièle xīnlǐ de dēngtǎ. Yè shēnle fēng zài guā. Yǎnjīng lǐ jìnle shā. Wǒ yònglì zhǎyǎn lèi jiù luòxià