Trò Chơi Nước Mắt / 哭泣的游戏

Nhạc Hoa 5:4 Thời Đại Thiếu Niên Đoàn (TNT)

Lời bài hát Trò Chơi Nước Mắt / 哭泣的游戏

[Tống Á Hiên]
脏书包 长大以后
Zàng shū bāo cháng dà yǐ hòu
我一直背在身上
Wǒ yī zhí bèi zài shēn shàng

[Hạ Tuấn Lâm]
谁在笑 脸上的画
Shuí zài xiào liǎn shàng de huà
永远 擦不掉吗
Yǒng yuǎn cā bù diào má

[Lưu Diệu Văn]
请别把 门锁上
Qǐng bié bǎ mén suǒ shàng
留我一个人好黑
Liú wǒ yī gè rén hǎo hēi

[Đinh Trình Hâm]
把球鞋 还给我吧
Bǎ qiú xié huán gěi wǒ bā
只是游戏吗 我却哭了
Zhī shì yóu xì má wǒ què kū liǎo

[Nghiêm Hạo Tường]
为何没 一个人 一个人 反对
Wéi hé méi yī gè rén yī gè rén fǎn duì

[Mã Gia Kỳ]
谁能够 带我走
Shuí néng gòu dài wǒ zǒu
这恶意的沼泽
Zhè è yì de zhǎo zé

[Đinh Trình Hâm]
难道我 不够好吗 犯错了吗
Nán dào wǒ bù gòu hǎo má fàn cuò liǎo má
为什么 猎物是我
Wéi shén me liè wù shì wǒ

[Trương Chân Nguyên]
能不能 带我走
Néng bù néng dài wǒ zǒu
别放开我的手
Bié fàng kāi wǒ de shǒu

[Tống Á Hiên]
做我的 朋友好吗 和我说话
Zuò wǒ de péng yǒu hǎo má hé wǒ shuō huà
我好怕 独自回家
Wǒ hǎo pà dú zì huí jiā

[Mã Gia Kỳ]
太阳好大 却好冷啊
Tài yáng hǎo dà què hǎo lěng ā

[Lưu Diệu Văn]
只要 一句话 我就足够
Zhī yào yī jù huà wǒ jiù zú gòu

[Đinh Trình Hâm / Nghiêm Hạo Tường / Hạ Tuấn Lâm]
我在 我在 你不孤单
Wǒ zài wǒ zài nǐ bù gū dān

[Lưu Diệu Văn]
只要 一句话 就能被救
Zhī yào yī jù huà jiù néng bèi jiù

[Mã Gia Kỳ / Tống Á Hiên / Trương Chân Nguyên]
我在 我在 你不孤单
Wǒ zài wǒ zài nǐ bù gū dān

[Đinh Trình Hâm]
我还能 怎样逃走
Wǒ huán néng zěn yàng táo zǒu
而恐惧 喂食了怪兽
Ér kǒng jù wèi shí liǎo guài shòu

[Trương Chân Nguyên]
如果可以选择 不沉默 这一刻
Rú guǒ kě yǐ xuǎn zé bù chén mò zhè yī kè

[Lưu Diệu Văn]
光能驱散黑暗吗
Guāng néng qū sàn hēi àn má

[Tống Á Hiên]
如果内向没有错
Rú guǒ nèi xiàng méi yǒu cuò
如果围观也是恶
Rú guǒ wéi guān yě shì è

[Mã Gia Kỳ]
若有人能听见我
Ruò yǒu rén néng tīng jiàn wǒ
我们 如果
Wǒ mén rú guǒ

[Mã Gia Kỳ / Đinh Trình Hâm / Tống Á Hiên / Lưu Diệu Văn]
如果
Rú guǒ

[ALL]
不沉默
Bù chén mò

[Mã Gia Kỳ / Đinh Trình Hâm / Tống Á Hiên]
你可以 带我走
Nǐ kě yǐ dài wǒ zǒu
别躲闪你目光
Bié duǒ shǎn nǐ mù guāng

[Lưu Diệu Văn / Trương Chân Nguyên / Nghiêm Hạo Tường / Hạ Tuấn Lâm]
旁观者 习以为常 夜才嚣张
Páng guān zhě xí yǐ wéi cháng yè cái xiāo zhāng
为什么 不打破墙
Wéi shén me bù dǎ pò qiáng

[Mã Gia Kỳ / Đinh Trình Hâm / Tống Á Hiên]
我可以 带你走
Wǒ kě yǐ dài nǐ zǒu
我最大的反抗
Wǒ zuì dà de fǎn kàng

[Lưu Diệu Văn / Trương Chân Nguyên / Nghiêm Hạo Tường / Hạ Tuấn Lâm]
是要为 弱者说话 不做帮凶
Shì yào wéi ruò zhě shuō huà bù zuò bāng xiōng
不让那 游戏肮脏
Bù ràng nà yóu xì āng zàng

[Mã Gia Kỳ]
天会亮的 你有我呢
Tiān huì liàng de nǐ yǒu wǒ ne

[Nghiêm Hạo Tường]
让角落 见阳光
Ràng jiǎo luò jiàn yáng guāng

[Hạ Tuấn Lâm]
让善良 有锋芒
Ràng shàn liáng yǒu fēng máng

[Trương Chân Nguyên]
我护你 不退让
Wǒ hù nǐ bù tuì ràng

[Lưu Diệu Văn]
小小的 那个我
Xiǎo xiǎo de nà gè wǒ

[Tống Á Hiên]
也曾经 很绝望
Yě zēng jīng hěn jué wàng

[Mã Gia Kỳ]
有和你 一样的伤 oh
Yǒu hé nǐ yī yàng de shāng oh

[Đinh Trình Hâm]
当我 为你 勇敢
Dāng wǒ wéi nǐ yǒng gǎn

[Nghiêm Hạo Tường]
也为自己点亮
Yě wéi zì jǐ diǎn liàng

[ALL]
黑夜里 黑夜里 的光
Hēi yè lǐ hēi yè lǐ de guāng

[Đinh Trình Hâm]
骄傲的 幸存者 发誓回应每一声呼救
Jiāo ào de xìng cún zhě fā shì huí yīng měi yī shēng hū jiù

[Nghiêm Hạo Tường]
绝不把 世界让给
Jué bù bǎ shì jiè ràng gěi

[ALL]
冰冷丑恶
Bīng lěng chǒu è

[Mã Gia Kỳ]
我在这你别怕
Wǒ zài zhè nǐ bié pà
我在这你别怕 别怕
Wǒ zài zhè nǐ bié pà bié pà

[ALL]
你可以 带我走
Nǐ kě yǐ dài wǒ zǒu
别躲闪你目光
Bié duǒ shǎn nǐ mù guāng
旁观者 习以为常 夜才嚣张
Páng guān zhě xí yǐ wéi cháng yè cái xiāo zhāng
为什么 不打破墙
Wéi shén me bù dǎ pò qiáng
我可以 带你走
Wǒ kě yǐ dài nǐ zǒu
我最大的反抗
Wǒ zuì dà de fǎn kàng
是要为 弱者说话 不做帮凶
Shì yào wéi ruò zhě shuō huà bù zuò bāng xiōng
不让那 游戏肮脏
Bù ràng nà yóu xì āng zàng

[Tống Á Hiên]
天会亮的 你有我呢
Tiān huì liàng de nǐ yǒu wǒ ne

[Mã Gia Kỳ]
我的书包 也放下了
Wǒ de shū bāo yě fàng xià liǎo

Thông tin bài hát

Trò Chơi Nước Mắt / 哭泣的游戏

Trò Chơi Nước Mắt / 哭泣的游戏

Nhạc Hoa Thời Đại Thiếu Niên Đoàn (TNT)

[Tống Á Hiên]. 脏书包 长大以后. Zàng shū bāo cháng dà yǐ hòu. 我一直背在身上. Wǒ yī zhí bèi zài shēn shàng. [Hạ Tuấn Lâm]

Nhạc Hoa

Bên Trái Bên Phải / 左边右边 3:57

Bên Trái Bên Phải / 左边右边

Nhạc Hoa Mã Gia Kỳ (Ma Jia Qi), Trương Chân Nguyên (Zhang Zhen Yuan), Hạ Tuấn Lâm (He Jun Lin)

[Mã Gia Kỳ]. Měi yīcì qiānshǒu de shùnjiān. Zǒng huì yǒu wènhào chūxiàn. Bùzhī yòng shēnxīn de zuǒbiān yòubiān. Wò zhù nǐ nà fèn juànniàn. [Trương Chân Nguyên]

Stalker Kẻ Rình Rập / 窥探者Stalker 3:38

Stalker Kẻ Rình Rập / 窥探者Stalker

Nhạc Hoa Đinh Trình Hâm (Ding Cheng Xin), Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm (He Jun Lin)

[Đinh Trình Hâm]. Wéi xūn de yǎnjīng. Níngshì hēisè wūdǐng. Kuángrè de xùnxí. Yòu shì rúhé diāndǎo wǒ mèngjìng. Fàngxīn wǒ bù huì zhǎo nǐ

Du / 瑜 5:13

Du / 瑜

Nhạc Hoa Lưu Diệu Văn (Liu Yao Wen), Trương Chân Nguyên (Zhang Zhen Yuan), Nghiêm Hạo Tường (Yan Hao Xiang)

[Nghiêm Hạo Tường]. Ây yeah check check check. Ây yeah check check check. Level bùgòu dǎbài wǒ. Zhè tiáo lù yīzhí zài zǒu. I wanna be G

Ta Vẫn Nhớ Ngày Hôm Ấy / 我还记得那天 (Thương Lan Quyết Ost) 3:41

Ta Vẫn Nhớ Ngày Hôm Ấy / 我还记得那天 (Thương Lan Quyết Ost)

Nhạc Hoa Thẩm Dĩ Thành (Chen Yi Cheng)

Zhè shì jiè zǒng huì yǒu rén huān xiào. 这 世 界 总 会 有 人 欢 笑. Yǒu rén kū hóng yǎn. 有 人 哭 红 眼. Zài lì jīng guò qiān shān wàn shuǐ de. 在 历 经 过 千 山 万 水 的

Bỉ Ngạn / 彼岸 (Thương Lan Quyết Ost) 2:58

Bỉ Ngạn / 彼岸 (Thương Lan Quyết Ost)

Nhạc Hoa Tỉnh Lung (Jing Long), Tỉnh Địch Nhi

Jiǎn yīzhènfēng dǒu luò zài shuǐ yuè zhōng. Shéi duǒcáng zài huíyì zhōng bù yuàn xiān zǒu. Jiǎn yīgè mèng chèn yèsè zhèng ménglóng. Zài tā sūxǐng zhīqián yǒushǐyǒuzhōng. Tā kànguò mànshānbiànyě nà fùgài yīqiè. Bèi duómù hóngsè rǎn zàng de xuě

Quyết Ái / 诀爱 (Thương Lan Quyết OST) 3:9

Quyết Ái / 诀爱 (Thương Lan Quyết OST)

Nhạc Hoa Chiêm Văn Đình (Faye Chan)

Děng tiānbēngdìliè de nà yī shùnjiān. Dài tāntā pòsùile zhēng kāi shuāngyǎn. Wú chù ānfàng línghún. Zhǐ néng jìangluò. Ruò línghún xiāng jié zài tiāndì zhī jiān. Kàn shānménghǎishì yǐn yī chǎng jīng jué

Mất Đi Ký Ức / 失忆 (Thương Lan Quyết Ost) 3:31

Mất Đi Ký Ức / 失忆 (Thương Lan Quyết Ost)

Nhạc Hoa Ngu Thư Hân (Esther Yu)

Yùjiàn nǐ shì wǒ zuì nánwàng de jìyì. Tòuguò nǐ yǎnjīng kànjiàn de shì wǒ zìjǐ. Yǐwéi shì zài mèng lǐ kě què wúfǎ sūxǐng. Ràng wǒ jiànjiàn de duì nǐ zháomí. Céng yǔ nǐ shēngsǐ xiāngyī. Yě céng yǔ shì jiè wèi dí

Dư Tình / 余情 (Thương Lan Quyết Ost) 5:13

Dư Tình / 余情 (Thương Lan Quyết Ost)

Nhạc Hoa 周深

Rén a yī yǎn yī yǔ yī qiè dōu suí fēng. Xiǎng wèn nǐ wèi hé hái zhè bān xīn tòng. Shuí jiāng yú shēng huàn zuò jīn yè chī qíng mèng. Zhī liú chū yù de dòng róng. Rén ā yī yǎn yī yǔ yī qiē dōu suí fēng. Xiǎng wèn nǐ wéi hé hái zhè bān xīn tòng

Tìm Nàng / 寻一个你 (Thương Lan Quyết Ost) 4:27

Tìm Nàng / 寻一个你 (Thương Lan Quyết Ost)

Nhạc Hoa Lưu Vũ Ninh (Liu Yu Ning)

Chén mí zài nǐ qīng chè de yǎn jīng. Shì tú jīng zuì nán wàng de fēng jǐng. Wú rén kě bǐ nǐ nà xiē wǎng xī. Càn ruò fán xīng. Měi yī gè wèi nǐ zuò de jué dìng. Gù shì jǐ jīng zhǎn zhuǎn wèi luò bǐ

Dư Tình / 余情 (Thương Lan Quyết OST) 2:59

Dư Tình / 余情 (Thương Lan Quyết OST)

Nhạc Hoa Châu Thâm (Zhou Shen)

Rén a yī yǎn yī yǔ yī qiè dōu suí fēng. Xiǎng wèn nǐ wèi hé hái zhè bān xīn tòng. Shuí jiāng yú shēng huàn zuò jīn yè chī qíng mèng. Zhī liú chū yù de dòng róng. Rén ā yī yǎn yī yǔ yī qiē dōu suí fēng. Xiǎng wèn nǐ wéi hé hái zhè bān xīn tòng

Vấn Tình / 问情 4:7

Vấn Tình / 问情

Nhạc Hoa Trần Diệc Minh (Chen Yi Ming), Thượng Thần (Shang Chen)

[Thượng Thần:]. Guāngyīn zài chuān zhēn jiāng qíanchén xìu jìnle zhǎng wén. Qiān zhēn wàn xìan chuānsuō wúshēng yòu wú hén. Pò lòu de jìyì xiǎng wēncún yōng jǐn bēijù chúanwén. Shéi hù wǒ tiānzhēn. [Trần Diệc Minh:]

Nợ Uyên Ương / 鸳鸯债 2:22

Nợ Uyên Ương / 鸳鸯债

Nhạc Hoa Thân Mặc Khanh, Vương Kiều Đồng

Rénjiān chīqíng kè pàn shéi lái xiāng hé. Xì lǐ xì wài dì jǐ zhé. Yī jiàn qīngxīnshì nǐ wǒ zhè bān rúhé néng shě. Fēihóng língluàn jiāo niáng jiūgé xīntóu zhǐ wèi nǐ wēn rè. Tiānzàodìshè zhōng bùguò shì shéi chóng dǎo shéi fùzhé