Sweet (Xin Chào, Ngọn Lửa Xanh Ost)

Nhạc Hoa 3:26 Cung Tuấn (Simon Gong)

Lời bài hát Sweet (Xin Chào, Ngọn Lửa Xanh Ost)

Jīn wǎn yè sè nà me měi
Chéng sè qì shuǐ lái yī bēi
Jiān bǎng zhī ràng nǐ yī wēi
Baby zuò nǐ xīn zhōng dì yī wèi

Wǒ mén yīng gāi tīng dé dào
Bǐ cǐ xīn zài pēng pēng tiào
Xiǎo lù cóng lín lǐ luàn zhuàng
Xū yào nǐ yī kào

Huán jì dé nǐ shēn shàng yǒu dí xiāng wèi
Shàng cì yuē huì yǒu yī zhī là zhú méi chuī
Nǐ pěng zhuó huā ruǐ huā ruǐ méi yǒu nǐ měi
Zì cóng yù dào nǐ wǒ biàn dé gé wài huì

Bǐ cǐ zài tóng yī gè shí kōng
Yī gè wū yán xià liǎng zhī xiǎo xiǎo chóng
Ài méi yǒu jué duì
Ài nǐ jiù shì jué duì yeah

Baby you know what I mean
I've been wanting you so keen
Wǒ huì gěi nǐ huàn kǒu wèi
Tiāo xuǎn nǐ zuì xǐ huān dí wǒ lái diào pèi

My babe babe
I miss you miss you every day
Baby you know what I mean
I've been wanting you so keen

Wǒ yào màn màn qù tǐ huì
Nǐ xǐ huān dí yī qiē wǒ shí me dū gěi
My babe babe
I miss you miss you miss you love

Huán jì dé nǐ shēn shàng yǒu dí xiāng wèi
Shàng cì yuē huì yǒu yī zhī là zhú méi chuī
Nǐ pěng zhuó huā ruǐ huā ruǐ méi yǒu nǐ měi
Zì cóng yù dào nǐ wǒ biàn dé gé wài huì

Bǐ cǐ zài tóng yī gè shí kōng
Yī gè wū yán xià liǎng zhī xiǎo xiǎo chóng
Ài méi yǒu jué duì
Ài nǐ jiù shì jué duì yeah

Baby you know what I mean
I've been wanting you so keen
Wǒ huì gěi nǐ huàn kǒu wèi
Tiāo xuǎn nǐ zuì xǐ huān dí wǒ lái diào pèi

My babe babe
I miss you miss you every day
Baby you know what I mean
I've been wanting you so keen

Wǒ yào màn màn qù tǐ huì
Nǐ xǐ huān dí yī qiē wǒ shí me dū gěi
My babe babe
I miss you miss you miss you love

Baby you know what I mean
I've been wanting you so keen
Wǒ huì gěi nǐ huàn kǒu wèi
Tiāo xuǎn nǐ zuì xǐ huān dí wǒ lái diào pèi

My babe babe
I miss you miss you every day
Baby you know what I mean
I've been wanting you so keen

Wǒ yào màn màn qù tǐ huì
Nǐ xǐ huān dí yī qiē wǒ shí me dū gěi
My babe babe
I miss you miss you miss you love

Bài hát liên quan

Chẩm Thán / 怎叹 4:6

Chẩm Thán / 怎叹

Nhạc Hoa Trịnh Ngư
Hoàng Hôn Và Gió Đêm / 落日与晚风 2:57

Hoàng Hôn Và Gió Đêm / 落日与晚风

Nhạc Hoa IN-K, Vương Hân Thần (Amanda), Tô Tinh Tiệp

Thông tin bài hát

Sweet (Xin Chào, Ngọn Lửa Xanh Ost)

Sweet (Xin Chào, Ngọn Lửa Xanh Ost)

Nhạc Hoa Cung Tuấn (Simon Gong)

Jīn wǎn yè sè nà me měi. Chéng sè qì shuǐ lái yī bēi. Jiān bǎng zhī ràng nǐ yī wēi. Baby zuò nǐ xīn zhōng dì yī wèi. Wǒ mén yīng gāi tīng dé dào. Bǐ cǐ xīn zài pēng pēng tiào

Bài hát khác

Sweet (Xin Chào, Ngọn Lửa Xanh Ost) 3:26

Sweet (Xin Chào, Ngọn Lửa Xanh Ost)

Nhạc Hoa Cung Tuấn (Simon Gong)
Ngọn Lửa Cao Nguyên 3:53

Ngọn Lửa Cao Nguyên

Trữ Tình Ygaria
Ngọn Lửa Tuổi 20 4:54

Ngọn Lửa Tuổi 20

Cách Mạng Huỳnh Tân
Ngọn lửa trái tim 4:45

Ngọn lửa trái tim

Nhạc Trẻ Quỳnh Hoa
Ngọn Lửa Trái Tim 3:41

Ngọn Lửa Trái Tim

Trữ Tình Mỹ Lệ
Dâng Ngọn Lửa Hồng 5:9

Dâng Ngọn Lửa Hồng

Thể Loại Khác Lm. JB Nguyễn Sang
Ngọn Lửa Cao Nguyên 4:56

Ngọn Lửa Cao Nguyên

Trữ Tình Trần Tiến, Đồng Nội
Ngọn Lửa Tuổi 20 4:45

Ngọn Lửa Tuổi 20

Trữ Tình Đông Quân

Nhạc Hoa

Pháo Hoa Sao Trời / 烟火星辰 ( Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh Ost) 3:56

Pháo Hoa Sao Trời / 烟火星辰 ( Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh Ost)

Nhạc Hoa Lưu Vũ Ninh (Liu Yu Ning)

Nǐ yuè guò xīng hǎi xié zhù guāng ér lái. Wǒ xīn ruò chén āi bù rěn rǎn qún bǎi. Ài bié chū xīn cái yān huǒ bèi xīng chén qīng lài. Zhuàn shēn cái míng bái xīn kōng liǎo yī kuāi. Sī niàn yì xīng hé piān yǒng chèng hǎi. Yān huā yě xiǎng yào gěi xīng chén wèi lái

Bay Lên Trời / 天上飞 3:7

Bay Lên Trời / 天上飞

Nhạc Hoa Nhị Cẩu Tử Saddoggy

Jǔ shǒu huàngdòng yī qǐlái. Naughty Bounce. Wánpí lǎobǎn hē bù zuì měitiān dū zài tiānshàng fēi. Wu gēnběn lán bù zhù. Tiānfù hé nǔlì zàojiù wǒ de groove. Dōu shuō kù měinǚ huánrào zài wǒ room

Tam Thốn Tuyết / 三寸雪 3:44

Tam Thốn Tuyết / 三寸雪

Nhạc Hoa Diệp Lý

草木凋零等了 又一 季. Cǎo mù diāo líng děng liǎo yòu yī jì. 一声哀愁诉思念 苦 疾. Yī shēng āi chóu sù sī niàn kǔ jí. 难忍离刻画 山水无期. Nán rěn lí kè huà shān shuǐ wú qī

Kình Lạc Vạn Vật Sinh / 鲸落万物生 2:56

Kình Lạc Vạn Vật Sinh / 鲸落万物生

Nhạc Hoa Chước Yêu, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

什么光映照着荒凉. Shí me guāng yìng zhào zhuó huāng liáng. 沉溺在寒冷的地方. Chén nì zài hán lěng dí dì fāng. 不知温暖何样. Bù zhī wēn nuǎn hé yàng

Into The Fire 3:21

Into The Fire

Nhạc Hoa INTO1

[Lưu Vũ:]. We gotta we gotta. We gotta gotta gotta get up. Wu come on. [Santa:]. Get up get up

Hỏi Hoa / 问花 (Bạch Xà 2: Thanh Xà Kiếp Khởi OST) 4:54

Hỏi Hoa / 问花 (Bạch Xà 2: Thanh Xà Kiếp Khởi OST)

Nhạc Hoa Châu Thâm (Zhou Shen)

繁花满天 多少回繁花满天. Fánhuā mǎn tiān duōshǎo huí fánhuā mǎn tiān. 多少回晚霞 又多少回断崖边. Duōshǎo huí wǎnxiá yòu duōshǎo huí duànyá biān. 问花可愿身借我. Wèn huā kě yuàn shēn jiè wǒ

Tương Kiến Phi Hoan / 相见非欢 4:48

Tương Kiến Phi Hoan / 相见非欢

Nhạc Hoa Diệp Lý

烟花落寞后 月光没照旧. Yānhuā luòmò hòu yuèguāng méi zhàojìu. 扬长而去的春秋. Yángchángér qù de chūnqiū. 我俯身将爱恨起伏再吹奏. Wǒ fǔ shēn jiāng ài hèn qǐfú zài chuīzòu

Quy Lai Hề / 归来兮 3:57

Quy Lai Hề / 归来兮

Nhạc Hoa Khánh Khánh (Phoebe)

寥寥寄离语 遥遥你身影窈窕. Liáo liáo jì lí yǔ yáo yáo nǐ shēn yǐng yǎo tiǎo. 栖息我梦里. Qī xī wǒ mèng lǐ. 萧萧几度雨 小桥又琴音袅袅. Xiāo xiāo jī dù yǔ xiǎo qiáo yòu qín yīn niǎo niǎo

Một Ngày Cũng Không Muống Nán Lại Nữa / 一天都不想呆了 2:56

Một Ngày Cũng Không Muống Nán Lại Nữa / 一天都不想呆了

Nhạc Hoa BKStore, Lưu Tư Giám

Yòu xiàle yī zhěng wǎn de yǔ. Yuǎnfāng de kūqì mòmò kěnqiú rén a bùyào zài lí qù. Yīdī jiē yīdī lèi jiùsuàn méi rénwéi wǒ sòngbié. Qíshí wǒ yě méi nàme liúliàn. Zǎo shīqùle yìyì. Zhè bīnglěng de jīqì

Trước Mắt Sao Trời Đều Là Em / 滿目星辰皆是你 3:21

Trước Mắt Sao Trời Đều Là Em / 滿目星辰皆是你

Nhạc Hoa LKer Lâm Kha

Yǒuguò zhí zǐ zhī shǒu de gǎndòng. Dāngguò bié wú suǒ qiú de xiǎochǒu. Hēguò yī zuì fāng xiū de liè jiǔ. Yǒushǐwúzhōng. Lāguò pēng rán xīndòng de shuāngshǒu. Lúnluò qiān chuāng bǎi kǒng de gǎnshòu

Tự Lành / 自癒 3:23

Tự Lành / 自癒

Nhạc Hoa Mục Triết Hy (Mu Zhe Xi)

Wǒ shìguò bǎ nǐ wàngjì kě zǒng zài yèlǐ xiǎng nǐ. Bēishāng de qíngxù suíshí zhōng zhuǎn bù tíng. Lèi dī zài miǎnhuái guòqù diǎn suìle wǒ de mìmì. Yíshī de jìyì zǒng bùjīngyì huànxǐng. Wǒ zǒng zài xúnwèn zìjǐ wǒmen hái néng fǒu jìxù. Wúlì de gǎnjué suí kōngqì yǒng rù hǎidǐ

Vũ Lạc / 羽落 3:23

Vũ Lạc / 羽落

Nhạc Hoa Mạnh Duy Lai (Meng Wei Lai)

杯酒饮下漫天星河. Bēi jiǔ yǐn xià màn tiān xīng hé. 一人叹尽满城烛火. Yī rén tàn jìn mǎn chéng zhú huǒ. 梦畔里见漫天羽落. Mèng pàn lǐ jiàn màn tiān yǔ luò