Sweet (Xin Chào, Ngọn Lửa Xanh Ost)

Nhạc Hoa 3:26 Cung Tuấn (Simon Gong)

Lời bài hát Sweet (Xin Chào, Ngọn Lửa Xanh Ost)

Jīn wǎn yè sè nà me měi
Chéng sè qì shuǐ lái yī bēi
Jiān bǎng zhī ràng nǐ yī wēi
Baby zuò nǐ xīn zhōng dì yī wèi

Wǒ mén yīng gāi tīng dé dào
Bǐ cǐ xīn zài pēng pēng tiào
Xiǎo lù cóng lín lǐ luàn zhuàng
Xū yào nǐ yī kào

Huán jì dé nǐ shēn shàng yǒu dí xiāng wèi
Shàng cì yuē huì yǒu yī zhī là zhú méi chuī
Nǐ pěng zhuó huā ruǐ huā ruǐ méi yǒu nǐ měi
Zì cóng yù dào nǐ wǒ biàn dé gé wài huì

Bǐ cǐ zài tóng yī gè shí kōng
Yī gè wū yán xià liǎng zhī xiǎo xiǎo chóng
Ài méi yǒu jué duì
Ài nǐ jiù shì jué duì yeah

Baby you know what I mean
I've been wanting you so keen
Wǒ huì gěi nǐ huàn kǒu wèi
Tiāo xuǎn nǐ zuì xǐ huān dí wǒ lái diào pèi

My babe babe
I miss you miss you every day
Baby you know what I mean
I've been wanting you so keen

Wǒ yào màn màn qù tǐ huì
Nǐ xǐ huān dí yī qiē wǒ shí me dū gěi
My babe babe
I miss you miss you miss you love

Huán jì dé nǐ shēn shàng yǒu dí xiāng wèi
Shàng cì yuē huì yǒu yī zhī là zhú méi chuī
Nǐ pěng zhuó huā ruǐ huā ruǐ méi yǒu nǐ měi
Zì cóng yù dào nǐ wǒ biàn dé gé wài huì

Bǐ cǐ zài tóng yī gè shí kōng
Yī gè wū yán xià liǎng zhī xiǎo xiǎo chóng
Ài méi yǒu jué duì
Ài nǐ jiù shì jué duì yeah

Baby you know what I mean
I've been wanting you so keen
Wǒ huì gěi nǐ huàn kǒu wèi
Tiāo xuǎn nǐ zuì xǐ huān dí wǒ lái diào pèi

My babe babe
I miss you miss you every day
Baby you know what I mean
I've been wanting you so keen

Wǒ yào màn màn qù tǐ huì
Nǐ xǐ huān dí yī qiē wǒ shí me dū gěi
My babe babe
I miss you miss you miss you love

Baby you know what I mean
I've been wanting you so keen
Wǒ huì gěi nǐ huàn kǒu wèi
Tiāo xuǎn nǐ zuì xǐ huān dí wǒ lái diào pèi

My babe babe
I miss you miss you every day
Baby you know what I mean
I've been wanting you so keen

Wǒ yào màn màn qù tǐ huì
Nǐ xǐ huān dí yī qiē wǒ shí me dū gěi
My babe babe
I miss you miss you miss you love

Bài hát liên quan

Chẩm Thán / 怎叹 4:6

Chẩm Thán / 怎叹

Nhạc Hoa Trịnh Ngư
Hoàng Hôn Và Gió Đêm / 落日与晚风 2:57

Hoàng Hôn Và Gió Đêm / 落日与晚风

Nhạc Hoa IN-K, Vương Hân Thần (Amanda), Tô Tinh Tiệp

Thông tin bài hát

Sweet (Xin Chào, Ngọn Lửa Xanh Ost)

Sweet (Xin Chào, Ngọn Lửa Xanh Ost)

Nhạc Hoa Cung Tuấn (Simon Gong)

Jīn wǎn yè sè nà me měi. Chéng sè qì shuǐ lái yī bēi. Jiān bǎng zhī ràng nǐ yī wēi. Baby zuò nǐ xīn zhōng dì yī wèi. Wǒ mén yīng gāi tīng dé dào. Bǐ cǐ xīn zài pēng pēng tiào

Nhạc Hoa

Mỗi Giây Phút Đều Cần Có Em / 分分钟需要你 (Live) 4:3

Mỗi Giây Phút Đều Cần Có Em / 分分钟需要你 (Live)

Nhạc Hoa Mao Bất Dịch (Mao Bu Yi), Thiền Y Thuần (Dan Yi Chun)

分分钟需要你/ Mỗi phút giây đều cần có em- 毛不易/ Mao Bất Dịch&单依纯/ Thiện Y Thuần. 愿我会揸火箭 带你到天空去. jyun6 ngo5 wui zaa1 fo2 zin3 daai3 nei5 dou3 tin1 hung1 heoi3. Hy vọng anh biết phóng hỏa tiễn đưa em lên bầu trời. 在太空中两人住. zoi6 taai3 hung1 zung1 loeng5 jan4 zyu6

Thần Hồn Điên Đảo / 神魂颠倒 2:48

Thần Hồn Điên Đảo / 神魂颠倒

Nhạc Hoa Đặng Điển (Dian Deng)

Shénhún diāndǎo. Míliànzhe nǐ shénhún diāndǎo. Shì nǐ cǎi suì wǒ de jiě yào. Quándōu méiguānxì. Please just give me kiss. Yǎn mào jīnxīng

H2o / 氧化氢 2:15

H2o / 氧化氢

Nhạc Hoa Lý Tiêm Tiêm (Li Jian Jian)

氧化氫 - 李尖尖. Hydrogen oxide –Lý Tiêm Tiêm. 元素周期表背到幾行第幾列. yuánsù zhōuqí biǎo bèi dào jǐ xíng dì jǐ liè. 你回答 不要磕磕絆絆一點不堅決. nǐ huí dā bùyào kēkebànbàn yīdiǎn bù jiānjué

Bạn Thân / 挚友 (Live) 5:19

Bạn Thân / 挚友 (Live)

Nhạc Hoa Hoàng Lệ Linh (A-Lin)

想当星辰 却像路灯. xiǎng dāng xīng chén què xiàng lù dēng. 若爱一个人 切忌爱得太深. ruò ài yī gè rén qiē jì ài dé tài shēn. 酒后传的讯息 你别当真. jiǔ hòu chuán de xùn xī nǐ bié dāng zhēn

Hẹn Ước Dưới Gốc Cây Anh Đào / 樱花树下的约定 (Hoàn Chỉnh Bản) 2:57

Hẹn Ước Dưới Gốc Cây Anh Đào / 樱花树下的约定 (Hoàn Chỉnh Bản)

Nhạc Hoa Vượng Tử Tiểu Kiều

Shì shuí zuì jiǔ cè mǎ. Wǒ sī hǒu wàng duàn tiān yá. Shì shuí miào qū shēng huā. Wǒ shí zhǐ tán xiào fēng huá. Shì shuí gāo gē tiān xià. Wǒ mù sòng hǎi jiǎo yú xiá

Bầu Trời Vẫn Luôn Ở Đó / 天空一直都在 3:7

Bầu Trời Vẫn Luôn Ở Đó / 天空一直都在

Nhạc Hoa Doãn Lộ Hy (Yin Luxi)

Nà yīyè wǒ kū shīle zhěntou. Yǐwéi mèng jiànle dàhǎi. Shéi de línghún bèi zhùrù shéi de shēntǐ. Shéi wèile shéi zài pīnmìng rěnnài. Zhè rénjiān zhēn de hěn měihǎo. Kě wǒ xiàbèizi bù huì zàilái

Hỏi Gió / 问风 3:34

Hỏi Gió / 问风

Nhạc Hoa Kim Ngư (Jin Yu)

Sīniàn huàchéng fēng. Huà pòle chángkōng. Chuǎng jìn wǒ de mèng lǐ. Jù sàn de zhēngyì. Líhé de dìngyì. Nà wèi jiě zhī mí

Tàn Tro / 灰燼 3:30

Tàn Tro / 灰燼

Nhạc Hoa Giang Thần

I don’t think I love u anymore. I love ya. I love ya. Xiàng huā xiàng nǐ xiàng wǒ. You and my stars won’t shine anymore. I love ya

Bài Ca Tụng Cô Đơn / 孤独颂歌 3:9

Bài Ca Tụng Cô Đơn / 孤独颂歌

Nhạc Hoa Trần Văn Phi (Chen Wen Fei)

Dà běn zhōng zǎoyǐ xiǎngqǐ. Wǔyè de xiāoxī. Gāogēnxié pèi shàng bàoyǔ. Nánguò yòu měilì. Dēngguāng zài pūshuòmílí. Wéixiǎn de qìxí

Bài Hát Ca Tụng Sự Cô Đơn / 孤独颂歌 3:9

Bài Hát Ca Tụng Sự Cô Đơn / 孤独颂歌

Nhạc Hoa Trần Văn Phi (Chen Wen Fei)

Dà běn zhōng zǎoyǐ xiǎngqǐ. Wǔyè de xiāoxī. Gāogēnxié pèi shàng bàoyǔ. Nánguò yòu měilì. Dēngguāng zài pūshuòmílí. Wéixiǎn de qìxí

Tuyết Rơi Trên Vai Tiên Sinh / 雪落在先生肩上 3:50

Tuyết Rơi Trên Vai Tiên Sinh / 雪落在先生肩上

Nhạc Hoa Hoàng Thi Phù HBY

Fēng piāo piāodàng dàng. rén lái lái wǎngwǎng. gèzì bēnfù shìjiān de chǎng. xuě fēnfēnyángyáng. wǒmen cōngcōng máng mang. xún yīgè jiàngluò dì dìfāng

Đáng Tiếc Chúng Ta / 可惜我们 2:42

Đáng Tiếc Chúng Ta / 可惜我们

Nhạc Hoa Tô Tinh Tiệp

可风吹呀吹 吹呀吹 吹不散你背. kě fēng chuī yā chuī chuī yā chuī chuī bù sàn nǐ bèi yǐng. 可雨飘呀飘 飘呀飘. kě yǔ piāo yā piāo piāo yā piāo. 可能只有耳际经过的风. kě néng zhī yǒu ěr jì jīng guò de fēng