Remix Việt

Đắm Say Rồi (Zeaplee X Hhd Remix) 3:49

Đắm Say Rồi (Zeaplee X Hhd Remix)

Remix Việt Sùng Chẩn Páo

Gió mang cho ta ngàn hơi thở. Lưu luyến mang yêu thương ngàn lời ca. Ngọt ngào biết mấy khi em ngang qua nơi này. Dịu dàng nàng ngây thơ. Hương thơm nào đâu mang yêu thương đến đây. Nàng ở đâu bước đi vội vàng

Đắm Say Rồi (Minh Khôn X Hhd Remix) 3:20

Đắm Say Rồi (Minh Khôn X Hhd Remix)

Remix Việt Sùng Chẩn Páo

Gió mang cho ta ngàn hơi thở. Lưu luyến mang yêu thương ngàn lời ca. Ngọt ngào biết mấy khi em ngang qua nơi này. Dịu dàng nàng ngây thơ. Hương thơm nào đâu mang yêu thương đến đây. Nàng ở đâu bước đi vội vàng

Đắm Say Rồi (Visconc X Hhd Remix) 4:18

Đắm Say Rồi (Visconc X Hhd Remix)

Remix Việt Sùng Chẩn Páo

Gió mang cho ta ngàn hơi thở. Lưu luyến mang yêu thương ngàn lời ca. Ngọt ngào biết mấy khi em ngang qua nơi này. Dịu dàng nàng ngây thơ. Hương thơm nào đâu mang yêu thương đến đây. Nàng ở đâu bước đi vội vàng

Đắm Say Rồi (Toann X Hhd Remix) 2:10

Đắm Say Rồi (Toann X Hhd Remix)

Remix Việt Sùng Chẩn Páo

Gió mang cho ta ngàn hơi thở. Lưu luyến mang yêu thương ngàn lời ca. Ngọt ngào biết mấy khi em ngang qua nơi này. Dịu dàng nàng ngây thơ. Hương thơm nào đâu mang yêu thương đến đây. Nàng ở đâu bước đi vội vàng

Đắm Say Rồi (Tiser X Hhd Remix) 4:51

Đắm Say Rồi (Tiser X Hhd Remix)

Remix Việt Sùng Chẩn Páo

Gió mang cho ta ngàn hơi thở. Lưu luyến mang yêu thương ngàn lời ca. Ngọt ngào biết mấy khi em ngang qua nơi này. Dịu dàng nàng ngây thơ. Hương thơm nào đâu mang yêu thương đến đây. Nàng ở đâu bước đi vội vàng

Đắm Say Rồi (Shin X Hhd Remix) 4:7

Đắm Say Rồi (Shin X Hhd Remix)

Remix Việt Sùng Chẩn Páo

Gió mang cho ta ngàn hơi thở. Lưu luyến mang yêu thương ngàn lời ca. Ngọt ngào biết mấy khi em ngang qua nơi này. Dịu dàng nàng ngây thơ. Hương thơm nào đâu mang yêu thương đến đây. Nàng ở đâu bước đi vội vàng

Đắm Say Rồi (Minh Tường X Hhd Remix) 3:25

Đắm Say Rồi (Minh Tường X Hhd Remix)

Remix Việt Sùng Chẩn Páo

Gió mang cho ta ngàn hơi thở. Lưu luyến mang yêu thương ngàn lời ca. Ngọt ngào biết mấy khi em ngang qua nơi này. Dịu dàng nàng ngây thơ. Hương thơm nào đâu mang yêu thương đến đây. Nàng ở đâu bước đi vội vàng

Đắm Say Rồi (Kvprox X Hhd Remix) 3:26

Đắm Say Rồi (Kvprox X Hhd Remix)

Remix Việt Sùng Chẩn Páo

Gió mang cho ta ngàn hơi thở. Lưu luyến mang yêu thương ngàn lời ca. Ngọt ngào biết mấy khi em ngang qua nơi này. Dịu dàng nàng ngây thơ. Hương thơm nào đâu mang yêu thương đến đây. Nàng ở đâu bước đi vội vàng

Đắm Say Rồi (J02 X Hhd Remix) 4:18

Đắm Say Rồi (J02 X Hhd Remix)

Remix Việt Sùng Chẩn Páo

Gió mang cho ta ngàn hơi thở. Lưu luyến mang yêu thương ngàn lời ca. Ngọt ngào biết mấy khi em ngang qua nơi này. Dịu dàng nàng ngây thơ. Hương thơm nào đâu mang yêu thương đến đây. Nàng ở đâu bước đi vội vàng

Đắm Say Rồi (Heineken X Hhd Remix) 5:13

Đắm Say Rồi (Heineken X Hhd Remix)

Remix Việt Sùng Chẩn Páo

Gió mang cho ta ngàn hơi thở. Lưu luyến mang yêu thương ngàn lời ca. Ngọt ngào biết mấy khi em ngang qua nơi này. Dịu dàng nàng ngây thơ. Hương thơm nào đâu mang yêu thương đến đây. Nàng ở đâu bước đi vội vàng

Đắm Say Rồi (Cukak X Hhd Remix) 3:2

Đắm Say Rồi (Cukak X Hhd Remix)

Remix Việt Sùng Chẩn Páo

Gió mang cho ta ngàn hơi thở. Lưu luyến mang yêu thương ngàn lời ca. Ngọt ngào biết mấy khi em ngang qua nơi này. Dịu dàng nàng ngây thơ. Hương thơm nào đâu mang yêu thương đến đây. Nàng ở đâu bước đi vội vàng

Đắm Say Rồi (Anhvu X Hhd Remix) 3:15

Đắm Say Rồi (Anhvu X Hhd Remix)

Remix Việt Sùng Chẩn Páo

Gió mang cho ta ngàn hơi thở. Lưu luyến mang yêu thương ngàn lời ca. Ngọt ngào biết mấy khi em ngang qua nơi này. Dịu dàng nàng ngây thơ. Hương thơm nào đâu mang yêu thương đến đây. Nàng ở đâu bước đi vội vàng

Lời Xin Lỗi Vụng Về (DJ Tilo Remix) 3:35

Lời Xin Lỗi Vụng Về (DJ Tilo Remix)

Remix Việt Quân A.P, DJ TILO

[Ver:]. Một lời xin lỗi đâu khó khăn như vậy. Mà sao hai ta đều không ai nói. Một lời xin lỗi để giữ nhau ở lại. Mà cả hai không ai lùi bước. Mình chọn buông tay khi yêu thương vẫn còn

Phồn Hoa (Htrol Remix) 4:13

Phồn Hoa (Htrol Remix)

Remix Việt Thái Sơn, Sinike

Em nay cách xa tôi vội vàng. Cay đắng tôi đành mang. Liệu tôi có quên được nàng. Em đi em có quay về. Làng quê vẫn luôn chờ mong. Sợ em bỏ quên dòng sông

Magic (The Heroes 2021) 4:30

Magic (The Heroes 2021)

Remix Việt Thanh Duy

Đến với anh đêm nay. Và nhảy với anh đêm nay. Những lúc ta say men cay. Nồng ấm Can we replay?. Giai điệu mà mình từng hát. Hoà quyện vào từng nhịp thở

Đố Anh Đoán Được (Tilo x Nhí x Grusi Remix) 3:30

Đố Anh Đoán Được (Tilo x Nhí x Grusi Remix)

Remix Việt Bích Phương, 1989s Entertainment

Mây này, sương này, long và lanh. Đố anh đoán được em đang nơi nào. Món quà ngon lành đang chờ anh. Đã bóc sẵn chỉ đợi ai bơi vào. Ướt này, ấm này, ôi giồi ôi. Ểnh ương là không đâu hơn được

Lệ Sông Buồn (Zeaplee, Hhd Remix) 4:36

Lệ Sông Buồn (Zeaplee, Hhd Remix)

Remix Việt TLong

Thề ước đến mấy cũng chỉ vì thời gian đổi thay. Tin yêu đến mấy cug như con gió bay ngang trời. Phận nghèo ai thấu nên em quên lời hứa đó. Tình mình thoáng phai. Cây khô héo úa giống ngư tình mình đang héo đi. Hoa rơi lá úa vương theo con gió nỡ vô tình

Lệ Sông Buồn (Truzg, Hhd Remix) 3:57

Lệ Sông Buồn (Truzg, Hhd Remix)

Remix Việt TLong

Thề ước đến mấy cũng chỉ vì thời gian đổi thay. Tin yêu đến mấy cug như con gió bay ngang trời. Phận nghèo ai thấu nên em quên lời hứa đó. Tình mình thoáng phai. Cây khô héo úa giống ngư tình mình đang héo đi. Hoa rơi lá úa vương theo con gió nỡ vô tình

Lệ Sông Buồn (Toann, Hhd Remix) 4:7

Lệ Sông Buồn (Toann, Hhd Remix)

Remix Việt TLong

Thề ước đến mấy cũng chỉ vì thời gian đổi thay. Tin yêu đến mấy cug như con gió bay ngang trời. Phận nghèo ai thấu nên em quên lời hứa đó. Tình mình thoáng phai. Cây khô héo úa giống ngư tình mình đang héo đi. Hoa rơi lá úa vương theo con gió nỡ vô tình

Lệ Sông Buồn (Tiser, Hhd Remix) 4:54

Lệ Sông Buồn (Tiser, Hhd Remix)

Remix Việt TLong

Thề ước đến mấy cũng chỉ vì thời gian đổi thay. Tin yêu đến mấy cug như con gió bay ngang trời. Phận nghèo ai thấu nên em quên lời hứa đó. Tình mình thoáng phai. Cây khô héo úa giống ngư tình mình đang héo đi. Hoa rơi lá úa vương theo con gió nỡ vô tình

Lệ Sông Buồn (Minh Khôn, Hhd Remix) 3:10

Lệ Sông Buồn (Minh Khôn, Hhd Remix)

Remix Việt TLong

Thề ước đến mấy cũng chỉ vì thời gian đổi thay. Tin yêu đến mấy cug như con gió bay ngang trời. Phận nghèo ai thấu nên em quên lời hứa đó. Tình mình thoáng phai. Cây khô héo úa giống ngư tình mình đang héo đi. Hoa rơi lá úa vương theo con gió nỡ vô tình

Lệ Sông Buồn (Maxdian, Hhd Remix) 4:2

Lệ Sông Buồn (Maxdian, Hhd Remix)

Remix Việt TLong

Thề ước đến mấy cũng chỉ vì thời gian đổi thay. Tin yêu đến mấy cug như con gió bay ngang trời. Phận nghèo ai thấu nên em quên lời hứa đó. Tình mình thoáng phai. Cây khô héo úa giống ngư tình mình đang héo đi. Hoa rơi lá úa vương theo con gió nỡ vô tình

Lệ Sông Buồn (Kvprox, Hhd Remix) 3:51

Lệ Sông Buồn (Kvprox, Hhd Remix)

Remix Việt TLong

Thề ước đến mấy cũng chỉ vì thời gian đổi thay. Tin yêu đến mấy cug như con gió bay ngang trời. Phận nghèo ai thấu nên em quên lời hứa đó. Tình mình thoáng phai. Cây khô héo úa giống ngư tình mình đang héo đi. Hoa rơi lá úa vương theo con gió nỡ vô tình

Lệ Sông Buồn (J02, Hhd Remix) 4:10

Lệ Sông Buồn (J02, Hhd Remix)

Remix Việt TLong

Thề ước đến mấy cũng chỉ vì thời gian đổi thay. Tin yêu đến mấy cug như con gió bay ngang trời. Phận nghèo ai thấu nên em quên lời hứa đó. Tình mình thoáng phai. Cây khô héo úa giống ngư tình mình đang héo đi. Hoa rơi lá úa vương theo con gió nỡ vô tình

Lệ Sông Buồn (Anhvu, Hhd Remix) 4:53

Lệ Sông Buồn (Anhvu, Hhd Remix)

Remix Việt TLong

Thề ước đến mấy cũng chỉ vì thời gian đổi thay. Tin yêu đến mấy cug như con gió bay ngang trời. Phận nghèo ai thấu nên em quên lời hứa đó. Tình mình thoáng phai. Cây khô héo úa giống ngư tình mình đang héo đi. Hoa rơi lá úa vương theo con gió nỡ vô tình

Laylalay (W/n Remix) 2:40

Laylalay (W/n Remix)

Remix Việt Jack - J97, W/n

Anh đã cố thay đổi mà. Anh chẳng có gian dối mà. Anh đã cố yêu hết lòng này cớ sao. Nhưng niềm tin thì chẳng còn. Những lời hứa đã héo mòn. Nơi thân xác kia giữ lại chẳng nghĩ chi

Chiều Thu Họa Bóng Nàng (Pipo X Đông Nguyễn Remix) 5:4

Chiều Thu Họa Bóng Nàng (Pipo X Đông Nguyễn Remix)

Remix Việt DatKaa

HÃY ỦNG HỘ KÊNH ( DONG NGUYEN GAMING ) ĐỂ XEM NHIỀU VIDEO MỚI ! ;;;;; GIÚP KÊNH ĐẠT 1000 SUB. VÀ 4000 GIỜ XEM ! THỰC HIỆN CÁC COMBO SAU :. XEM HẾT VIDEO + THÍCH + CHIA SẺ + ĐĂNG KÍ KÊNH. ỦNG HỘ KÊNH ( DONG NGUYEN GAMING + KHÔI NGUYỄN MUSIC ). ĐONG NGUYEN GAMING : 94 SUB. KHÔI NGUYỄN MUSIC : 4 SUB

Người Lạ Từng Thương (Kiệt Còi Remix) 4:4

Người Lạ Từng Thương (Kiệt Còi Remix)

Remix Việt Như Việt

Ver1 :. Tạm biệt em nhé người lạ từng thương. Là quá khứ anh đã vùi chôn. Ngọt ngào đã hết, tình cảm cũng đã phai. Đớn đau này em để lại cho ai?. Bảo rằng không nhớ tại sao vẫn đau

Muộn Rồi Mà Sao Còn (Vcyder Lofi Remix) 4:24

Muộn Rồi Mà Sao Còn (Vcyder Lofi Remix)

Remix Việt Sơn Tùng M-TP

Muộn rồi mà sao còn. Nhìn lên trần nhà rồi quay ra lại quay vào. Nằm trằn trọc vậy đến sáng mai. Ôm tương tư, nụ cười của ai đó. Làm con tim ngô nghê như muốn khóc òa. Vắt tay lên trên trán mơ mộng

Đoạn Tuyệt Nàng Đi (Frexs Remix) 4:58

Đoạn Tuyệt Nàng Đi (Frexs Remix)

Remix Việt Phát Huy T4

Em giờ đang nơi đâu, có nhớ đến anh phút chốc cô đơn. Tìm lại kí ức năm tháng bên nhau mà ta đã đắm say. Bao hạt mưa bên hiên làm giọt lệ rơi mãi rơi mãi không ngừng. Tình mình tàn phai như điếu thuốc trên môi mà anh đâu có hay. Người vội quay bước đi chẳng để lại câu chi. Anh nếu em về bên anh nhưng trái ngang vỡ tan vỡ tan thật rồi

Muộn Rồi Mà Sao Còn (Tyem Remix) 3:42

Muộn Rồi Mà Sao Còn (Tyem Remix)

Remix Việt Sơn Tùng M-TP

Muộn rồi mà sao còn. Nhìn lên trần nhà rồi quay ra lại quay vào. Nằm trằn trọc vậy đến sáng mai. Ôm tương tư nụ cười của ai đó. Làm con tim ngô nghê như muốn khóc òa. Vắt tay lên trên trán mơ mộng

Khi Em Lớn (Orinn Remix) 4:5

Khi Em Lớn (Orinn Remix)

Remix Việt Orange, Hoàng Dũng

[Verse 1:]. Khi em lớn. Vui biết bao vì được đi muôn nơi. Không phải đi về nhà trước 10 giờ tối. Hmm em lớn rồi mà. Khi em lớn

Than Thân (TYZ Remix) 1:46

Than Thân (TYZ Remix)

Remix Việt Anh Rồng

Có nhớ nhung cũng chẳng thể làm gì em quay gót ra đi. Thương nỗi sầu biệt ly lòng ta lạnh giá. Mắt thắm môi ướt đang đứng trước lệ nhòa xa nhau mấy câu hò. Thương cánh cò thương cho chuyến đò người qua. Từ vô thỉ kiếp khắp các chốn nhân sinh

Phải Chăng Em Đã Yêu (Đại Mèo Remix) 5:12

Phải Chăng Em Đã Yêu (Đại Mèo Remix)

Remix Việt Juky San, RedT

Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy. Tình yêu ta ngất ngây, xây được chín tầng trời mây, khuất xa mờ. Ánh lên từng giấc mơ ngày có anh. Cuộc đời em vốn chỉ là đường thẳng mà thôi

Hóa Tương Tư (Orinn Vinahouse Remix) 4:37

Hóa Tương Tư (Orinn Vinahouse Remix)

Remix Việt Anh Rồng

Luôn trông chờ một người đến nỗi lòng hóa cô đơn. Mãi tin vào để rồi nhận lấy hết dại khờ. Hỏi em giờ đã ổn hơn chưa. Anh vẫn vậy sớm nắng chiều mưa. Và phải như mình vẫn còn như lúc đầu. Chẳng quan trọng những thứ sang giàu

Ai Ngờ (Tiser Remix) 4:29

Ai Ngờ (Tiser Remix)

Remix Việt Quang Chợ Lầm, Mai Linh

Bài hát: Ai Ngờ (Tiser Remix) - Quang Chợ Lầm, Mai Linh. Nhớ đến quá khứ thêm u sầu. Xin mang kí ức kia chìm sâu. Dặn lòng mình chẳng thể nào được nhớ nhưng có quên được đâu. Người mình từng thương như vậy. Những lời mật ngọt còn đây