Nhạc Hoa

Đi Tìm Anh 3:15

Đi Tìm Anh

Nhạc Hoa Vương Thiên Qua (Fenella Wang), Xuyên Thanh

记得 那时 下雪. Jide na shixia xue. 我们 一起 入眠. Women yiqi rumian. 你 说 要 熬过 这些 冬夜. Ni shuo yao aoguo zhexie dong ye

Nhận Thua / 认输 2:54

Nhận Thua / 认输

Nhạc Hoa L (Đào Tử), Hà Văn Vũ (He Wen Yu)

Zhè cì wǒ xuǎnzé rènshū tǐmiàn de tuìchū. Fàngshǒu chéngquán nǐ xiǎng yào de xìngfú. Yào zǒu de rén liú bù zhù bié zì qǔ qí rǔ. Shēnqíng zhōngjiù shì cuò fù. Kàn yānhuǒ rán jìn hòu qiāoqiāo luòle mù. Xiàng wǒmen yě zhǐ néng zǒu dào zhè yībù

Đạo Mộ Bút Ký · Mười Năm Nhâ间)n Gian (盗墓笔记·十年人 4:20

Đạo Mộ Bút Ký · Mười Năm Nhâ间)n Gian (盗墓笔记·十年人

Nhạc Hoa Cici

Guāng shì shéi rán zhú zhào liàng shíjiān shè xià de mí cáng. Guāng zhìhuàn míng'àn lìchǎng sìyì liútǎng. Kàn shéi zhànguò dì dìfāng qíjú yǐ bǎikǒngqiānchuāng. Kàn yǎnqián zuì zhēn jiǎ xiàng jiǎ yòu héfáng. Huáichuāizhe chìliè wán xīn zǒuxiàng zuì kuānróng xíngchǎng. Lièguò suìguò dōu kōngdòng de huíxiǎng

Đi Nửa Đời Này / 此去半生 3:11

Đi Nửa Đời Này / 此去半生

Nhạc Hoa Châu Lâm Phong, Tam Nam (San Nan)

Huā kāi yòu huā xiè huā màntiān. Shì nǐ hū yǐn yòu hū xiàn. Zhāo zhāo yòu mù mù zhāo mù jiān. Què nán gōulè nǐ de liǎn. Wǒ qīng tàn fúshēng tàn hóngyán. Lái lái qù qù duō shào nián

Em Muốn Quên Đi / 我想忘记 2:34

Em Muốn Quên Đi / 我想忘记

Nhạc Hoa Vương Hãn Thần (Wang Xin Chen), Tô Tinh Tiệp

Wǒ xiǎng wàngjì bǎ nǐ wàngjì wèishéme luòxià lèi dī. Nǐ de yú wēn nǐ de hūxī hái yīwēi zài wǒ huái lǐ. Wǒ huì wàngjì quánbù wàngjì wǒ zǒng yǐwéi wǒ kěyǐ. Kě wǒ ài de nǐ shǐzhōng wú rén dàitì. Wǒ xiǎng wàngjì bǎ nǐ wàngjì wèishéme luòxià lèi dī. Nǐ de yú wēn nǐ de hūxī hái yīwēi zài wǒ huái lǐ

Đồng Lâm Điểu / 同林鸟 (Ta Là Lưu Kim Phượng Ost) 3:1

Đồng Lâm Điểu / 同林鸟 (Ta Là Lưu Kim Phượng Ost)

Nhạc Hoa Lạt Mục Dương Tử (Jackie Li)

偌大的林子里面找啊找. Ruòdà de línzi lǐmiàn zhǎo a zhǎo. Tìm trong khu rừng rộng lớn. 找长厮守的吵吵闹闹. Zhǎo zhǎng sī shǒu de chāochao nào nào. Tìm sự ồn ào khi bên nhau dài lâu

Không Thể Đợi Hoa Nở / 等不来花开 2:32

Không Thể Đợi Hoa Nở / 等不来花开

Nhạc Hoa pro (Chinese)

爱就像风筝断线飘走的无奈. Ài jiù xiàng fēng zhēng duàn xiàn piāo zǒu de wú nài. 忘记爱的漂流瓶遗留在大海. Wàng jì ài de piāo liú píng yí liú zài dà hǎi. 我期待雨过之后有彩色的云彩. Wǒ qī dài yǔ guò zhī hòu yǒu cǎi sè de yún cǎi

Ngục Tù Tình Yêu / 以爱为囚 (Nữ Bản) 2:13

Ngục Tù Tình Yêu / 以爱为囚 (Nữ Bản)

Nhạc Hoa Vượng Tử Tiểu Q

Dài zǒu wǒ de xīn a. Bǎ tā cáng zài xing náng. Dài tā sìhǎi piāodàng. Qù xiàngwǎng de yuǎnfāng. Wǒ xiǎng wǒ zài bu yòng liúlàng. Yě bùyòng zài chěngqiáng

Một Giây Còn Dài Hơn Cả Cuộc Đời / 一秒比一生還長 2:42

Một Giây Còn Dài Hơn Cả Cuộc Đời / 一秒比一生還長

Nhạc Hoa Tô Tinh Tiệp

作詞:泓溪 作曲:鹿柯的寧叔. 編曲:劉博洋. 我再也 無法撤退 無法返航. 迷失在滿是你熱烈回憶的蠻荒. 對自己說多少謊 才看見那一點光. 釋懷總是最殘忍收場

Lãng Mạn Dưới Dải Ngân Hà / 银河下的浪漫 4:27

Lãng Mạn Dưới Dải Ngân Hà / 银河下的浪漫

Nhạc Hoa Diệp Quỳnh Lâm, H3R3

Tiāo yǔ hòu de chuāngwài. Yǒu cǎihóng de bàngwǎn. Méi jìhuà de làngmàn. Hé nǐ. Jiǎndān de táolí zhège xīngqiú. Zài huǒxīng xǔ xià de yuēdìng

Không Còn Cần Em Nữa / 不再需要你 3:0

Không Còn Cần Em Nữa / 不再需要你

Nhạc Hoa H3R3, Cao Húc (Gao Xu)

Wǒ bù zài xūyào. Nǐ tíxǐng wǒ xīnlǐ de cuìruò. Hé nà bèi chénfēng de míngzì. Xīnlǐ de cì. Dào cǐ wéizhǐ. Nǐ de huǎngyán zài wǒ xīnlǐ kuìlàn

Chiến Binh Cô Độc 4:13

Chiến Binh Cô Độc

Nhạc Hoa Trần Dịch Tấn (Eason Chan)

Dū shì yǒng gǎn dí. Nǐ é tóu dí shāng kǒu nǐ dí bù tóng nǐ fàn dí cuò. Dū bù bì yǐn cáng. Nǐ pò jiù dí wàn ǒu nǐ dí miàn jù nǐ dí zì wǒ. Tā mén shuō yào dài zhù guāng xún fú měi yī tóu guài shòu. Tā mén shuō yào féng hǎo nǐ dí shāng méi yǒu rén ài xiǎo chǒu

Mặt Trăng Rơi Xuống Biển Sâu / 月亮坠入深海 3:10

Mặt Trăng Rơi Xuống Biển Sâu / 月亮坠入深海

Nhạc Hoa YCCCC

Hǎishuǐ mànguòle yè de jìngmì. Piāoliú de xǔyuàn píng yí luò tiānjì. Cóngcǐ yínhé lǐ liúchuán de mìyǔ. Quán shì guānyú nǐ. Yíng huǒ shì chù dédào de liúxīng. Yōu'àn lǐ fúdòng shénmì de guāngyǐng

Ẩn Thế / 隐世 3:5

Ẩn Thế / 隐世

Nhạc Hoa Văn Nhân Thính Thư (Yi Xiao Jiang Hu)

一碗茶一壶粥一身褴褛走啊走. Yī wǎn chá yī hú zhōu yīshēn lánlǚ zǒu a zǒu. Một chén trà một bát cháo, một thân lam lũ đi a đi. 你说这凡人总是杞人忧天愁啊愁. Nǐ shuō zhè fánrén zǒng shì qǐrényōutiān chóu a chóu. Người nói phàm nhân luôn buồn lo vô cớ sầu a sầu

Chìm Sâu / 深陷 3:34

Chìm Sâu / 深陷

Nhạc Hoa Kim Ngư (Jin Yu)

一点一点从隐蔽的礁石中穿越. Yī diǎn yī diǎn cóng yǐn bì de jiāo shí zhōng chuān yuè. 一层一层落进预谋已久的深渊. Yī céng yī céng luò jìn yù móu yǐ jiǔ de shēn yuān. 一段一段被打磨成时间的碎片. Yī duàn yī duàn bèi dǎ mó chéng shí jiān de suì piàn

Kim Ngọc Lương Duyên / 金玉良缘 3:26

Kim Ngọc Lương Duyên / 金玉良缘

Nhạc Hoa Phó Tuyết

Jiùsuàn shì tiān dìng de liángyuán. Yě huì yǒu xīnkǔ. Duì hé cuò. Dōu bùbì tài zàihū. Wèi ài tuìràng bìng bùshì shū. Zhuājǐn nǐ de shǒu zǒuguò wǒ de zhāo zhāo mù mù

Đạp Gió 4:22

Đạp Gió

Nhạc Hoa V.A

Qiānfānguò jǐnle, wù yīrán nóng, diǎn yī zhǐ yíng huǒ, zhào liàng lǐn dōng. Shénme shì ài, shénme shì dǒng, chénmò de rén màn man xuéhuìle yǒng. Shéi zài hàipà de yèlǐ bèi lěng chuī tòng, jǐn wò tiānzhēn què kàn tā róng. Nǐ wéixiào shuōle yījù qǐng xiāngxìn mèng, quán shìjiè yòu zhǒng mǎn chun feng. Wǒ huì biān kūzhe yòu biān xiàozhe, qù yǒu nǐ dì dìfāng. Zhǐ wéi xīntiàozhe, liǎnhóngzhe, kàn nǐ de múyàng

Một Đường Nở Hoa 5:4

Một Đường Nở Hoa

Nhạc Hoa Châu Thâm (Zhou Shen), Trương Thiều Hàm (Angela Chang)

Hǎi shàng de wǎn xía xìang nían shào de hùa. Pù zài tiān kōng děng hǎi ōu xían zǒu tā. Yáo yuǎn de fān rèn fēng làng pāi dǎ. Wèi mèng zài tòng yě bù hùi hài pà. Yuǎn zǒu de fēng shā qù shéi de tiān yá. Chūn tiān kě céng zài nǎ lǐ jìan guò tā

Gả / 嫁 2:40

Gả / 嫁

Nhạc Hoa L (Đào Tử), Châu Lâm Phong, Tam Nam (San Nan)

Tā kàn tā. Pī shàngle hóngzhuāng rùle shéi dòngfáng. Xīnshì wú rén jiǎng. Shūbùzhī. Tā xiāngsī dùancháng lèi mǎnle liǎnpáng. Wú chù hùa qīlíang

Hồn Cờ Vây - Dịch Hồn / 弈魂 (Vương Giả Vinh Diệu Vương Giả Chi Ca) 4:6

Hồn Cờ Vây - Dịch Hồn / 弈魂 (Vương Giả Vinh Diệu Vương Giả Chi Ca)

Nhạc Hoa V.A

一蓑烟雨 世间事 南北东西. Yī suō yānyǔ shìjiān shì nánběi dōngxī. 隔绝之地 心所属 追之不及. Géjué zhī dì xīn suǒshǔ zhuī zhī bùjí. 云袖卷尽芳菲落. Yún xiù juǎn jǐn fāngfēi luò

Đi Nửa Đời Này / 此去半生 3:0

Đi Nửa Đời Này / 此去半生

Nhạc Hoa L (Đào Tử)

Huā kāi yòu huā xiè huā màntiān. Shì nǐ hū yǐn yòu hū xiàn. Zhāo zhāo yòu mù mù zhāo mù jiān. Què nán gōulè nǐ de liǎn. Wǒ qīng tàn fúshēng tàn hóngyán. Lái lái qù qù duō shào nián

Lỗi Lầm Trong Vườn Hoa / 花田错 3:57

Lỗi Lầm Trong Vườn Hoa / 花田错

Nhạc Hoa Thời Đại Thiếu Niên Đoàn (TNT)

Yè hǎo shēn le zhǐ chuāng lǐ zěn me liàng zhe. Nà bù shì chè yè děng hòu nǐ wèi wǒ diǎn de zhú huǒ. Bù guò shì yī cì xiè hòu hóng lóu nà yī chǎng mèng. Wǒ de shān shuǐ quán bù tuì shǎi xiàng bèi dà yǔ xǐ guò. Bēi zhōng jǐng sè guǐ mèi wǒ wàng le wǒ shì shéi. Xīn qíng jiù xiàng yè liáng rú shuǐ

Có Cậu / 有你 3:19

Có Cậu / 有你

Nhạc Hoa Thời Đại Thiếu Niên Đoàn (TNT)

Waiting for you wow Waiting for you wow. Ei bǎ xiǎngniàn huàzuò yīpiàn sēnlín. Wǒ duì nǐ de sīniàn duōle yīxiē. Nǐ de míngzì kè zài měi yīpiàn xuě. You are my obsession. Wǎn fēng yě zhuīzhe nǐ de zhǐ jiān

Na Tra / 哪吒 4:12

Na Tra / 哪吒

Nhạc Hoa Thời Đại Thiếu Niên Đoàn (TNT)

Zài tòng yòu néng rú hé jiù jǐn guǎn rēng gěi wǒ qīng miè lěng mò. Xiōng zhōng yī bǎ lí huǒ shòu dé qǐ zhè hài làng gèng zhé mó. Chéng zhǎng de bì xiū kè shēng lái gǔ tou yìng de. Mìng gé shì wèi wǒ bù èr fǎ zé yòng jué jiàng. De běn sè duì kàng nà kàn kè de piān pǒ shì wǒ rú yāo mó. Méi yǒu cuò jiù suàn hēi àn rú bīng lín chéng xià

Nam Nhi Ca / 男儿歌 3:58

Nam Nhi Ca / 男儿歌

Nhạc Hoa Thời Đại Thiếu Niên Đoàn (TNT)

吾辈男儿 铁骨铮铮. Wúbèi nán'ér. 每一步的泥泞 执念落地生根. Tiě gǔ zhēngzhēng. Měi yībù de nínìng zhí niàn luòdì shēnggēn. 不被定义 虎虎生风

61 Giây / 61秒 2:21

61 Giây / 61秒

Nhạc Hoa Tô Tinh Tiệp, Vương Hãn Thần (Wang Xin Chen)

Nǐ huì ài wǒ zài dì liùshíyī miǎo. Wǒ huì zài dì èrshíwǔ diǎn shuìzhe. Wǒmen zài xīngqí bā pèngmiàn hǎobù hǎo. Dìdiǎn zài shísān yuè de huāngdǎo. Fān kāile shǒujī dǎkāi shíguāng de chōutì. Wǒ hái zài yóulí méiyǒule nǐ de hòuqí

Say (Túy) / 醉 3:52

Say (Túy) / 醉

Nhạc Hoa Thời Đại Thiếu Niên Đoàn (TNT)

Jí jiang dă yàng chun yì. Yin lái shi rén tí bi. Lăo xìang hé feng méng lóng xì yu. Di di di. Jiù xì tái tuì hóng qi. Chuán lái jù húang méi xì

Vậy Thì Hãy Quên Đi / 就忘了吧 3:21

Vậy Thì Hãy Quên Đi / 就忘了吧

Nhạc Hoa 1K

我等了好久你始終都沒出現. Wǒ děngle hǎojiǔ nǐ shǐzhōng dōu méi chūxiàn. 再見一面我可以站得遠一點. Zàijiàn yīmiàn wǒ kěyǐ zhàn dé yuǎn yīdiǎn. 滿天飛雪把我心冷卻. Mǎntiānfēi xuě bǎ wǒ xīn lěngquè

Tuyết Hoa Thán / 雪花叹 (Sơn Trại Tiểu Manh Chủ OST) 4:31

Tuyết Hoa Thán / 雪花叹 (Sơn Trại Tiểu Manh Chủ OST)

Nhạc Hoa Đinh Phù Ni (Ding Fu Ni)

Píngfēng huà yǐng àn qián tóngjìng nǐ qīng tàn. Yàn zhǐ wēi chàn wǒ xīn língluàn jì shūhán. Shuāng lǐ wèi gàn mò xiāng nán jiàng xiàng sī chuán. Lèi qiāo huíyì. Méihuā wǔ bàn jí dàn xiàng shuí de nuòyán. Hóng chuāng zhū lián yī wū chóuchàng jì fēi yàn

Khúc Ca Chiều Tà 5:10

Khúc Ca Chiều Tà

Nhạc Hoa Mai Diễm Phương (Anita Mui)

Bài hát: Khúc Ca Chiều Tà - Mai Diễm Phương (Anita Mui). Che yeung mo han. Mo loi ji dak yuk sic chan lan. Chui won ha jim san. Sai hui dic gwon choi buck fok wang. Chi chi lin yu

Kepler / 克卜勒 (Live) 4:42

Kepler / 克卜勒 (Live)

Nhạc Hoa Châu Thâm (Zhou Shen), COM'Z

等不到你. Děng bù dào nǐ. 成为我最闪亮的星星. Chéng wéi wǒ zuì shǎn liàng de xīng xīng. 我依然愿意借给你我的光. Wǒ yī rán yuàn yì jiè gěi nǐ wǒ de guāng

You Are The Reason (The Movie Theme Song Of 4:16

You Are The Reason (The Movie Theme Song Of

Nhạc Hoa Đinh Đang (Della Ding)

Měi yīcì kànzhe nǐ hòushíjiānbǎng. Xìngfú bù zài liúlàng. Nǐ zěnme hǎoxiàng bùnéng yǒngbào de guāng. Zhēng kāi yǎn shì hǎiyáng. Duōshǎo cì yào fàngqì jiāohuàn jiǎndān. Ài néng fǎnfù liànxí fēixiáng

We Are Young / 硬要赢 3:34

We Are Young / 硬要赢

Nhạc Hoa BonBon Girls 303

[Hòa ca:]. Bonbon Bonbon Hey. Bonbon Bonbon. Give it up to me. Are you ready. Bonbon Bonbon

BonBon Girls 3:38

BonBon Girls

Nhạc Hoa BonBon Girls 303

[Hy Lâm:]. Hurry up stay true to your to yourself. 你嘴巴多毒我才不在乎. Ni zui ba duo du wo cai bu zai hu. 下巴角度沖著高出在Say Hi. Xia ba jiao du chong zhe *** chu zai Say Hi

Đảo Nhỏ Cùng Cá Voi Xanh / 岛屿与蓝鲸 2:57

Đảo Nhỏ Cùng Cá Voi Xanh / 岛屿与蓝鲸

Nhạc Hoa Diệp Quỳnh Lâm

Mèng lǐ mèng dào yī zhǐ lán jīng bù yuàn. Báshè bù zuò yuǎn xíng shǎnshuò de. Fánxīng chí lái de yuēdìng shì tā hé tā de. Céngjīng shéi shuō àiguò méiyǒu shūyíng. Kěnéng tiānkōng yīn qíng bùdìng huǎnmàn. Dì fàngyìng jiéshù de dàoyǐng jù sàn hòu gè

Lạp Tội Đồ Giám / 猎罪图鉴 (Lạp Tội Đồ Giám Ost) 3:19

Lạp Tội Đồ Giám / 猎罪图鉴 (Lạp Tội Đồ Giám Ost)

Nhạc Hoa Đàn Kiện Thứ (Tan Jianci)

深渊. Shēnyuān. 弥漫. Mímàn. 是谁迷失在. Shì shéi míshī zài