Nếu Như Trở Về / 如若归来 (Trường Ca Hành OST)

Nhạc Hoa 3:21 Tát Đỉnh Đỉnh (Sa Ding Ding)

Lời bài hát Nếu Như Trở Về / 如若归来 (Trường Ca Hành OST)

Yīniàn chéng hén
Liǎng yǎn wàng chēn
Sān gù qiánchén
Yù xiāng wàng

Cháng gē wúshēng
Zhǎng jiàn wú shèng
Zhǎng yù wúshēng
Hébì jì wàng mángmáng

Wú jiǎ wú zhēn
Wú ài wú hèn
Wú wàng wú chén
Běn wú xiàng

Jíjí yíng yíng yòng jìn le yīshēng
Yáowàng
A a
Wǎngxī chuī bú sàn yuèguāng

Niànniànbùwàng qùxiàng héfāng huí wàng
A a
Yǐn rénjiān wúcháng qīngsī chéng shuāng
Zhí niàn rú tánhuā cǐ xiāo bǐ zhǎng yòu héfáng

Yíwàng
A fēng xuěguò zhǐ xū yīshà
A fěi yùguò zhǐshì yīshà
A fān wùguò jiù xiàng yīshà

A a
Wǒ lái wǒ zài wǒ cāi
Bù gǎi bù gāi bù guài
Wúnài wú ài wú wài

Guīlái shìhuái líkāi líkāi líkāi
A a
Xīn ruò zhào bùjiàn yuèguāng
Zuò zuò shēng máng bù zài yī fāng huí wàng

A a
Yǐn rénjiān wúcháng dà mèng yī chǎng
Bēi huān rú tánhuā cǐ xiāo bǐ zhǎng yòu zěnyàng
Yíwàng

A fēng xuěguò zhǐ xū yīshà
A fěi yùguò zhǐshì yīshà
A fān wùguò jiù xiàng yīshà
Yīniàn chéng hén

Liǎng yǎn wàng chēn
Sān gù qiánchén
Yù xiāng wàng
Cháng gē wú shēng

Zhǎng jiàn wú shèng
Zhǎng yù wú shēng
Hébì jì wàng mángmáng

Thông tin bài hát

Nếu Như Trở Về / 如若归来 (Trường Ca Hành OST)

Nếu Như Trở Về / 如若归来 (Trường Ca Hành OST)

Nhạc Hoa Tát Đỉnh Đỉnh (Sa Ding Ding)

Yīniàn chéng hén. Liǎng yǎn wàng chēn. Sān gù qiánchén. Yù xiāng wàng. Cháng gē wúshēng. Zhǎng jiàn wú shèng

Bài hát khác

Nếu Như Trở Về / 如若归来 (Trường Ca Hành OST) 3:21

Nếu Như Trở Về / 如若归来 (Trường Ca Hành OST)

Nhạc Hoa Tát Đỉnh Đỉnh (Sa Ding Ding)
Nếu Như Có Kiếp Sau | 如果有来生 4:5

Nếu Như Có Kiếp Sau | 如果有来生

Nhạc Hoa Đàm Duy Duy (Sitar Tan)
Quy Lai Hề / 归来兮 3:57

Quy Lai Hề / 归来兮

Nhạc Hoa Khánh Khánh (Phoebe)
Nếu Như (song Trình OST) 4:53

Nếu Như (song Trình OST)

Nhạc Hoa Hướng Hạo (Xiang Hao)
Nếu Như Và Nếu Như 4:9

Nếu Như Và Nếu Như

Nhạc Trẻ Lý Hoàng
Bát Hành Ca 3:47

Bát Hành Ca

Trữ Tình Tuấn Vũ
Nếu Như 3:49

Nếu Như

Rap Việt Sol7
Nếu Như 4:5

Nếu Như

Nhạc Trẻ Lê Hiếu
Nếu Như 5:7

Nếu Như

Nhạc Trẻ Thu Minh

Nhạc Hoa

Bay Lên Trời / 天上飞 3:7

Bay Lên Trời / 天上飞

Nhạc Hoa Nhị Cẩu Tử Saddoggy

Jǔ shǒu huàngdòng yī qǐlái. Naughty Bounce. Wánpí lǎobǎn hē bù zuì měitiān dū zài tiānshàng fēi. Wu gēnběn lán bù zhù. Tiānfù hé nǔlì zàojiù wǒ de groove. Dōu shuō kù měinǚ huánrào zài wǒ room

Tam Thốn Tuyết / 三寸雪 3:44

Tam Thốn Tuyết / 三寸雪

Nhạc Hoa Diệp Lý

草木凋零等了 又一 季. Cǎo mù diāo líng děng liǎo yòu yī jì. 一声哀愁诉思念 苦 疾. Yī shēng āi chóu sù sī niàn kǔ jí. 难忍离刻画 山水无期. Nán rěn lí kè huà shān shuǐ wú qī

Kình Lạc Vạn Vật Sinh / 鲸落万物生 2:56

Kình Lạc Vạn Vật Sinh / 鲸落万物生

Nhạc Hoa Chước Yêu, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

什么光映照着荒凉. Shí me guāng yìng zhào zhuó huāng liáng. 沉溺在寒冷的地方. Chén nì zài hán lěng dí dì fāng. 不知温暖何样. Bù zhī wēn nuǎn hé yàng

Into The Fire 3:21

Into The Fire

Nhạc Hoa INTO1

[Lưu Vũ:]. We gotta we gotta. We gotta gotta gotta get up. Wu come on. [Santa:]. Get up get up

Hỏi Hoa / 问花 (Bạch Xà 2: Thanh Xà Kiếp Khởi OST) 4:54

Hỏi Hoa / 问花 (Bạch Xà 2: Thanh Xà Kiếp Khởi OST)

Nhạc Hoa Châu Thâm (Zhou Shen)

繁花满天 多少回繁花满天. Fánhuā mǎn tiān duōshǎo huí fánhuā mǎn tiān. 多少回晚霞 又多少回断崖边. Duōshǎo huí wǎnxiá yòu duōshǎo huí duànyá biān. 问花可愿身借我. Wèn huā kě yuàn shēn jiè wǒ

Tương Kiến Phi Hoan / 相见非欢 4:48

Tương Kiến Phi Hoan / 相见非欢

Nhạc Hoa Diệp Lý

烟花落寞后 月光没照旧. Yānhuā luòmò hòu yuèguāng méi zhàojìu. 扬长而去的春秋. Yángchángér qù de chūnqiū. 我俯身将爱恨起伏再吹奏. Wǒ fǔ shēn jiāng ài hèn qǐfú zài chuīzòu

Sweet (Xin Chào, Ngọn Lửa Xanh Ost) 3:26

Sweet (Xin Chào, Ngọn Lửa Xanh Ost)

Nhạc Hoa Cung Tuấn (Simon Gong)

Jīn wǎn yè sè nà me měi. Chéng sè qì shuǐ lái yī bēi. Jiān bǎng zhī ràng nǐ yī wēi. Baby zuò nǐ xīn zhōng dì yī wèi. Wǒ mén yīng gāi tīng dé dào. Bǐ cǐ xīn zài pēng pēng tiào

Quy Lai Hề / 归来兮 3:57

Quy Lai Hề / 归来兮

Nhạc Hoa Khánh Khánh (Phoebe)

寥寥寄离语 遥遥你身影窈窕. Liáo liáo jì lí yǔ yáo yáo nǐ shēn yǐng yǎo tiǎo. 栖息我梦里. Qī xī wǒ mèng lǐ. 萧萧几度雨 小桥又琴音袅袅. Xiāo xiāo jī dù yǔ xiǎo qiáo yòu qín yīn niǎo niǎo

Một Ngày Cũng Không Muống Nán Lại Nữa / 一天都不想呆了 2:56

Một Ngày Cũng Không Muống Nán Lại Nữa / 一天都不想呆了

Nhạc Hoa BKStore, Lưu Tư Giám

Yòu xiàle yī zhěng wǎn de yǔ. Yuǎnfāng de kūqì mòmò kěnqiú rén a bùyào zài lí qù. Yīdī jiē yīdī lèi jiùsuàn méi rénwéi wǒ sòngbié. Qíshí wǒ yě méi nàme liúliàn. Zǎo shīqùle yìyì. Zhè bīnglěng de jīqì

Trước Mắt Sao Trời Đều Là Em / 滿目星辰皆是你 3:21

Trước Mắt Sao Trời Đều Là Em / 滿目星辰皆是你

Nhạc Hoa LKer Lâm Kha

Yǒuguò zhí zǐ zhī shǒu de gǎndòng. Dāngguò bié wú suǒ qiú de xiǎochǒu. Hēguò yī zuì fāng xiū de liè jiǔ. Yǒushǐwúzhōng. Lāguò pēng rán xīndòng de shuāngshǒu. Lúnluò qiān chuāng bǎi kǒng de gǎnshòu

Tự Lành / 自癒 3:23

Tự Lành / 自癒

Nhạc Hoa Mục Triết Hy (Mu Zhe Xi)

Wǒ shìguò bǎ nǐ wàngjì kě zǒng zài yèlǐ xiǎng nǐ. Bēishāng de qíngxù suíshí zhōng zhuǎn bù tíng. Lèi dī zài miǎnhuái guòqù diǎn suìle wǒ de mìmì. Yíshī de jìyì zǒng bùjīngyì huànxǐng. Wǒ zǒng zài xúnwèn zìjǐ wǒmen hái néng fǒu jìxù. Wúlì de gǎnjué suí kōngqì yǒng rù hǎidǐ

Vũ Lạc / 羽落 3:23

Vũ Lạc / 羽落

Nhạc Hoa Mạnh Duy Lai (Meng Wei Lai)

杯酒饮下漫天星河. Bēi jiǔ yǐn xià màn tiān xīng hé. 一人叹尽满城烛火. Yī rén tàn jìn mǎn chéng zhú huǒ. 梦畔里见漫天羽落. Mèng pàn lǐ jiàn màn tiān yǔ luò