Một Ngày Cũng Không Muống Nán Lại Nữa / 一天都不想呆了

Nhạc Hoa 2:56 BKStore, Lưu Tư Giám

Lời bài hát Một Ngày Cũng Không Muống Nán Lại Nữa / 一天都不想呆了

Yòu xiàle yī zhěng wǎn de yǔ
Yuǎnfāng de kūqì mòmò kěnqiú rén a bùyào zài lí qù
Yīdī jiē yīdī lèi jiùsuàn méi rénwéi wǒ sòngbié
Qíshí wǒ yě méi nàme liúliàn

Zǎo shīqùle yìyì
Zhè bīnglěng de jīqì
Wǒ dǎkāi cāng mén
Ěr biān chuán lái zhǐlìng línzhe yǔ wǒ tīng bù qīng

Yòu xiàle yī zhěng wǎn de yǔ
Yuǎnfāng de hūhuàn jiànjiàn qīngxī shuō rén wúnéngwéilì
Yīdī jiē yīdī lèi zhè cì huòxǔ jiùshì yǒngbié
Sīniàn zài nóng dōu bèi wǒ dòngjié

Zǎo shīqùle yìyì
Wúshù cì de jīngxǐng
Wǒ tòuguò yǔdī
Zhè mèng lǐ de chǎngjǐng zhēn jiǎ wǒ kàn bù qīng

Tiáozhěng hǎo yǐ bèi
Hǎo xiǎng hē jú zǐ qìshuǐ
Yǎngqì dài gòule méi
Wǒ guān diào tōngxùn shèbèi

Dōu pāo shēnhòu ba qù lìngwài de xīngqiú
Dōu pāo shēnhòu ba wǒ bù yuàn zài tíngliú
Shēnhūxī xiàng yǔzhòu fēi
Tuōlí yǐnlì piāo zǒu de yǎnlèi

Xiāoshī zài tóudǐng shàng de zhòngliàng
Bèi liú zài dàqìcéng lǐ
Tā yī diǎn yī diǎn biàn qīng
Yùwàng líkāi wǒ de shēntǐ

Yòu xiàle yī zhěng wǎn de yǔ
Yuǎnfāng de kūqì mòmò kěnqiú rén a bùyào zài lí qù
Yīdī jiē yīdī lèi jiùsuàn méi rénwéi wǒ sòngbié
Qíshí wǒ yě méi nàme liúliàn

Zǎo shīqùle yìyì
Zhè bīnglěng de jīqì
Wǒ dǎkāi cāng mén
Ěr biān chuán lái zhǐlìng línzhe yǔ wǒ tīng bù qīng

Yòu xiàle yī zhěng wǎn de yǔ
Yuǎnfāng de hūhuàn jiànjiàn qīngxī shuō rén wúnéngwéilì
Yīdī jiē yīdī lèi zhè cì huòxǔ jiùshì yǒngbié
Sīniàn zài nóng dōu bèi wǒ dòngjié

Zǎo shīqùle yìyì
Wúshù cì de jīngxǐng
Wǒ tòuguò yǔdī
Zhè mèng lǐ de chǎngjǐng zhēn jiǎ wǒ kàn bù qīng

Bài hát liên quan

Ring Ring Ring Cover 3:18

Ring Ring Ring Cover

Nhạc Hoa Bất Thị Hoa Hỏa Nha
Into The Fire 3:21

Into The Fire

Nhạc Hoa INTO1
Chẩm Thán / 怎叹 4:6

Chẩm Thán / 怎叹

Nhạc Hoa Trịnh Ngư
Hoàng Hôn Và Gió Đêm / 落日与晚风 2:57

Hoàng Hôn Và Gió Đêm / 落日与晚风

Nhạc Hoa IN-K, Vương Hân Thần (Amanda), Tô Tinh Tiệp

Thông tin bài hát

Một Ngày Cũng Không Muống Nán Lại Nữa / 一天都不想呆了

Một Ngày Cũng Không Muống Nán Lại Nữa / 一天都不想呆了

Nhạc Hoa BKStore, Lưu Tư Giám

Yòu xiàle yī zhěng wǎn de yǔ. Yuǎnfāng de kūqì mòmò kěnqiú rén a bùyào zài lí qù. Yīdī jiē yīdī lèi jiùsuàn méi rénwéi wǒ sòngbié. Qíshí wǒ yě méi nàme liúliàn. Zǎo shīqùle yìyì. Zhè bīnglěng de jīqì

Nhạc Hoa

Pháo Hoa Sao Trời / 烟火星辰 ( Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh Ost) 3:56

Pháo Hoa Sao Trời / 烟火星辰 ( Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh Ost)

Nhạc Hoa Lưu Vũ Ninh (Liu Yu Ning)

Nǐ yuè guò xīng hǎi xié zhù guāng ér lái. Wǒ xīn ruò chén āi bù rěn rǎn qún bǎi. Ài bié chū xīn cái yān huǒ bèi xīng chén qīng lài. Zhuàn shēn cái míng bái xīn kōng liǎo yī kuāi. Sī niàn yì xīng hé piān yǒng chèng hǎi. Yān huā yě xiǎng yào gěi xīng chén wèi lái

Bay Lên Trời / 天上飞 3:7

Bay Lên Trời / 天上飞

Nhạc Hoa Nhị Cẩu Tử Saddoggy

Jǔ shǒu huàngdòng yī qǐlái. Naughty Bounce. Wánpí lǎobǎn hē bù zuì měitiān dū zài tiānshàng fēi. Wu gēnběn lán bù zhù. Tiānfù hé nǔlì zàojiù wǒ de groove. Dōu shuō kù měinǚ huánrào zài wǒ room

Tam Thốn Tuyết / 三寸雪 3:44

Tam Thốn Tuyết / 三寸雪

Nhạc Hoa Diệp Lý

草木凋零等了 又一 季. Cǎo mù diāo líng děng liǎo yòu yī jì. 一声哀愁诉思念 苦 疾. Yī shēng āi chóu sù sī niàn kǔ jí. 难忍离刻画 山水无期. Nán rěn lí kè huà shān shuǐ wú qī

Kình Lạc Vạn Vật Sinh / 鲸落万物生 2:56

Kình Lạc Vạn Vật Sinh / 鲸落万物生

Nhạc Hoa Chước Yêu, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

什么光映照着荒凉. Shí me guāng yìng zhào zhuó huāng liáng. 沉溺在寒冷的地方. Chén nì zài hán lěng dí dì fāng. 不知温暖何样. Bù zhī wēn nuǎn hé yàng

Into The Fire 3:21

Into The Fire

Nhạc Hoa INTO1

[Lưu Vũ:]. We gotta we gotta. We gotta gotta gotta get up. Wu come on. [Santa:]. Get up get up

Hỏi Hoa / 问花 (Bạch Xà 2: Thanh Xà Kiếp Khởi OST) 4:54

Hỏi Hoa / 问花 (Bạch Xà 2: Thanh Xà Kiếp Khởi OST)

Nhạc Hoa Châu Thâm (Zhou Shen)

繁花满天 多少回繁花满天. Fánhuā mǎn tiān duōshǎo huí fánhuā mǎn tiān. 多少回晚霞 又多少回断崖边. Duōshǎo huí wǎnxiá yòu duōshǎo huí duànyá biān. 问花可愿身借我. Wèn huā kě yuàn shēn jiè wǒ

Tương Kiến Phi Hoan / 相见非欢 4:48

Tương Kiến Phi Hoan / 相见非欢

Nhạc Hoa Diệp Lý

烟花落寞后 月光没照旧. Yānhuā luòmò hòu yuèguāng méi zhàojìu. 扬长而去的春秋. Yángchángér qù de chūnqiū. 我俯身将爱恨起伏再吹奏. Wǒ fǔ shēn jiāng ài hèn qǐfú zài chuīzòu

Sweet (Xin Chào, Ngọn Lửa Xanh Ost) 3:26

Sweet (Xin Chào, Ngọn Lửa Xanh Ost)

Nhạc Hoa Cung Tuấn (Simon Gong)

Jīn wǎn yè sè nà me měi. Chéng sè qì shuǐ lái yī bēi. Jiān bǎng zhī ràng nǐ yī wēi. Baby zuò nǐ xīn zhōng dì yī wèi. Wǒ mén yīng gāi tīng dé dào. Bǐ cǐ xīn zài pēng pēng tiào

Quy Lai Hề / 归来兮 3:57

Quy Lai Hề / 归来兮

Nhạc Hoa Khánh Khánh (Phoebe)

寥寥寄离语 遥遥你身影窈窕. Liáo liáo jì lí yǔ yáo yáo nǐ shēn yǐng yǎo tiǎo. 栖息我梦里. Qī xī wǒ mèng lǐ. 萧萧几度雨 小桥又琴音袅袅. Xiāo xiāo jī dù yǔ xiǎo qiáo yòu qín yīn niǎo niǎo

Trước Mắt Sao Trời Đều Là Em / 滿目星辰皆是你 3:21

Trước Mắt Sao Trời Đều Là Em / 滿目星辰皆是你

Nhạc Hoa LKer Lâm Kha

Yǒuguò zhí zǐ zhī shǒu de gǎndòng. Dāngguò bié wú suǒ qiú de xiǎochǒu. Hēguò yī zuì fāng xiū de liè jiǔ. Yǒushǐwúzhōng. Lāguò pēng rán xīndòng de shuāngshǒu. Lúnluò qiān chuāng bǎi kǒng de gǎnshòu

Tự Lành / 自癒 3:23

Tự Lành / 自癒

Nhạc Hoa Mục Triết Hy (Mu Zhe Xi)

Wǒ shìguò bǎ nǐ wàngjì kě zǒng zài yèlǐ xiǎng nǐ. Bēishāng de qíngxù suíshí zhōng zhuǎn bù tíng. Lèi dī zài miǎnhuái guòqù diǎn suìle wǒ de mìmì. Yíshī de jìyì zǒng bùjīngyì huànxǐng. Wǒ zǒng zài xúnwèn zìjǐ wǒmen hái néng fǒu jìxù. Wúlì de gǎnjué suí kōngqì yǒng rù hǎidǐ

Vũ Lạc / 羽落 3:23

Vũ Lạc / 羽落

Nhạc Hoa Mạnh Duy Lai (Meng Wei Lai)

杯酒饮下漫天星河. Bēi jiǔ yǐn xià màn tiān xīng hé. 一人叹尽满城烛火. Yī rén tàn jìn mǎn chéng zhú huǒ. 梦畔里见漫天羽落. Mèng pàn lǐ jiàn màn tiān yǔ luò