Một Ngày Cũng Không Muống Nán Lại Nữa / 一天都不想呆了

Nhạc Hoa 2:56 BKStore, Lưu Tư Giám

Lời bài hát Một Ngày Cũng Không Muống Nán Lại Nữa / 一天都不想呆了

Yòu xiàle yī zhěng wǎn de yǔ
Yuǎnfāng de kūqì mòmò kěnqiú rén a bùyào zài lí qù
Yīdī jiē yīdī lèi jiùsuàn méi rénwéi wǒ sòngbié
Qíshí wǒ yě méi nàme liúliàn

Zǎo shīqùle yìyì
Zhè bīnglěng de jīqì
Wǒ dǎkāi cāng mén
Ěr biān chuán lái zhǐlìng línzhe yǔ wǒ tīng bù qīng

Yòu xiàle yī zhěng wǎn de yǔ
Yuǎnfāng de hūhuàn jiànjiàn qīngxī shuō rén wúnéngwéilì
Yīdī jiē yīdī lèi zhè cì huòxǔ jiùshì yǒngbié
Sīniàn zài nóng dōu bèi wǒ dòngjié

Zǎo shīqùle yìyì
Wúshù cì de jīngxǐng
Wǒ tòuguò yǔdī
Zhè mèng lǐ de chǎngjǐng zhēn jiǎ wǒ kàn bù qīng

Tiáozhěng hǎo yǐ bèi
Hǎo xiǎng hē jú zǐ qìshuǐ
Yǎngqì dài gòule méi
Wǒ guān diào tōngxùn shèbèi

Dōu pāo shēnhòu ba qù lìngwài de xīngqiú
Dōu pāo shēnhòu ba wǒ bù yuàn zài tíngliú
Shēnhūxī xiàng yǔzhòu fēi
Tuōlí yǐnlì piāo zǒu de yǎnlèi

Xiāoshī zài tóudǐng shàng de zhòngliàng
Bèi liú zài dàqìcéng lǐ
Tā yī diǎn yī diǎn biàn qīng
Yùwàng líkāi wǒ de shēntǐ

Yòu xiàle yī zhěng wǎn de yǔ
Yuǎnfāng de kūqì mòmò kěnqiú rén a bùyào zài lí qù
Yīdī jiē yīdī lèi jiùsuàn méi rénwéi wǒ sòngbié
Qíshí wǒ yě méi nàme liúliàn

Zǎo shīqùle yìyì
Zhè bīnglěng de jīqì
Wǒ dǎkāi cāng mén
Ěr biān chuán lái zhǐlìng línzhe yǔ wǒ tīng bù qīng

Yòu xiàle yī zhěng wǎn de yǔ
Yuǎnfāng de hūhuàn jiànjiàn qīngxī shuō rén wúnéngwéilì
Yīdī jiē yīdī lèi zhè cì huòxǔ jiùshì yǒngbié
Sīniàn zài nóng dōu bèi wǒ dòngjié

Zǎo shīqùle yìyì
Wúshù cì de jīngxǐng
Wǒ tòuguò yǔdī
Zhè mèng lǐ de chǎngjǐng zhēn jiǎ wǒ kàn bù qīng

Bài hát liên quan

Ring Ring Ring Cover 3:18

Ring Ring Ring Cover

Nhạc Hoa Bất Thị Hoa Hỏa Nha
Into The Fire 3:21

Into The Fire

Nhạc Hoa INTO1
Chẩm Thán / 怎叹 4:6

Chẩm Thán / 怎叹

Nhạc Hoa Trịnh Ngư
Hoàng Hôn Và Gió Đêm / 落日与晚风 2:57

Hoàng Hôn Và Gió Đêm / 落日与晚风

Nhạc Hoa IN-K, Vương Hân Thần (Amanda), Tô Tinh Tiệp

Thông tin bài hát

Một Ngày Cũng Không Muống Nán Lại Nữa / 一天都不想呆了

Một Ngày Cũng Không Muống Nán Lại Nữa / 一天都不想呆了

Nhạc Hoa BKStore, Lưu Tư Giám

Yòu xiàle yī zhěng wǎn de yǔ. Yuǎnfāng de kūqì mòmò kěnqiú rén a bùyào zài lí qù. Yīdī jiē yīdī lèi jiùsuàn méi rénwéi wǒ sòngbié. Qíshí wǒ yě méi nàme liúliàn. Zǎo shīqùle yìyì. Zhè bīnglěng de jīqì

Nhạc Hoa

Mỗi Giây Phút Đều Cần Có Em / 分分钟需要你 (Live) 4:3

Mỗi Giây Phút Đều Cần Có Em / 分分钟需要你 (Live)

Nhạc Hoa Mao Bất Dịch (Mao Bu Yi), Thiền Y Thuần (Dan Yi Chun)

分分钟需要你/ Mỗi phút giây đều cần có em- 毛不易/ Mao Bất Dịch&单依纯/ Thiện Y Thuần. 愿我会揸火箭 带你到天空去. jyun6 ngo5 wui zaa1 fo2 zin3 daai3 nei5 dou3 tin1 hung1 heoi3. Hy vọng anh biết phóng hỏa tiễn đưa em lên bầu trời. 在太空中两人住. zoi6 taai3 hung1 zung1 loeng5 jan4 zyu6

Thần Hồn Điên Đảo / 神魂颠倒 2:48

Thần Hồn Điên Đảo / 神魂颠倒

Nhạc Hoa Đặng Điển (Dian Deng)

Shénhún diāndǎo. Míliànzhe nǐ shénhún diāndǎo. Shì nǐ cǎi suì wǒ de jiě yào. Quándōu méiguānxì. Please just give me kiss. Yǎn mào jīnxīng

H2o / 氧化氢 2:15

H2o / 氧化氢

Nhạc Hoa Lý Tiêm Tiêm (Li Jian Jian)

氧化氫 - 李尖尖. Hydrogen oxide –Lý Tiêm Tiêm. 元素周期表背到幾行第幾列. yuánsù zhōuqí biǎo bèi dào jǐ xíng dì jǐ liè. 你回答 不要磕磕絆絆一點不堅決. nǐ huí dā bùyào kēkebànbàn yīdiǎn bù jiānjué

Bạn Thân / 挚友 (Live) 5:19

Bạn Thân / 挚友 (Live)

Nhạc Hoa Hoàng Lệ Linh (A-Lin)

想当星辰 却像路灯. xiǎng dāng xīng chén què xiàng lù dēng. 若爱一个人 切忌爱得太深. ruò ài yī gè rén qiē jì ài dé tài shēn. 酒后传的讯息 你别当真. jiǔ hòu chuán de xùn xī nǐ bié dāng zhēn

Hẹn Ước Dưới Gốc Cây Anh Đào / 樱花树下的约定 (Hoàn Chỉnh Bản) 2:57

Hẹn Ước Dưới Gốc Cây Anh Đào / 樱花树下的约定 (Hoàn Chỉnh Bản)

Nhạc Hoa Vượng Tử Tiểu Kiều

Shì shuí zuì jiǔ cè mǎ. Wǒ sī hǒu wàng duàn tiān yá. Shì shuí miào qū shēng huā. Wǒ shí zhǐ tán xiào fēng huá. Shì shuí gāo gē tiān xià. Wǒ mù sòng hǎi jiǎo yú xiá

Bầu Trời Vẫn Luôn Ở Đó / 天空一直都在 3:7

Bầu Trời Vẫn Luôn Ở Đó / 天空一直都在

Nhạc Hoa Doãn Lộ Hy (Yin Luxi)

Nà yīyè wǒ kū shīle zhěntou. Yǐwéi mèng jiànle dàhǎi. Shéi de línghún bèi zhùrù shéi de shēntǐ. Shéi wèile shéi zài pīnmìng rěnnài. Zhè rénjiān zhēn de hěn měihǎo. Kě wǒ xiàbèizi bù huì zàilái

Hỏi Gió / 问风 3:34

Hỏi Gió / 问风

Nhạc Hoa Kim Ngư (Jin Yu)

Sīniàn huàchéng fēng. Huà pòle chángkōng. Chuǎng jìn wǒ de mèng lǐ. Jù sàn de zhēngyì. Líhé de dìngyì. Nà wèi jiě zhī mí

Tàn Tro / 灰燼 3:30

Tàn Tro / 灰燼

Nhạc Hoa Giang Thần

I don’t think I love u anymore. I love ya. I love ya. Xiàng huā xiàng nǐ xiàng wǒ. You and my stars won’t shine anymore. I love ya

Bài Ca Tụng Cô Đơn / 孤独颂歌 3:9

Bài Ca Tụng Cô Đơn / 孤独颂歌

Nhạc Hoa Trần Văn Phi (Chen Wen Fei)

Dà běn zhōng zǎoyǐ xiǎngqǐ. Wǔyè de xiāoxī. Gāogēnxié pèi shàng bàoyǔ. Nánguò yòu měilì. Dēngguāng zài pūshuòmílí. Wéixiǎn de qìxí

Bài Hát Ca Tụng Sự Cô Đơn / 孤独颂歌 3:9

Bài Hát Ca Tụng Sự Cô Đơn / 孤独颂歌

Nhạc Hoa Trần Văn Phi (Chen Wen Fei)

Dà běn zhōng zǎoyǐ xiǎngqǐ. Wǔyè de xiāoxī. Gāogēnxié pèi shàng bàoyǔ. Nánguò yòu měilì. Dēngguāng zài pūshuòmílí. Wéixiǎn de qìxí

Tuyết Rơi Trên Vai Tiên Sinh / 雪落在先生肩上 3:50

Tuyết Rơi Trên Vai Tiên Sinh / 雪落在先生肩上

Nhạc Hoa Hoàng Thi Phù HBY

Fēng piāo piāodàng dàng. rén lái lái wǎngwǎng. gèzì bēnfù shìjiān de chǎng. xuě fēnfēnyángyáng. wǒmen cōngcōng máng mang. xún yīgè jiàngluò dì dìfāng

Đáng Tiếc Chúng Ta / 可惜我们 2:42

Đáng Tiếc Chúng Ta / 可惜我们

Nhạc Hoa Tô Tinh Tiệp

可风吹呀吹 吹呀吹 吹不散你背. kě fēng chuī yā chuī chuī yā chuī chuī bù sàn nǐ bèi yǐng. 可雨飘呀飘 飘呀飘. kě yǔ piāo yā piāo piāo yā piāo. 可能只有耳际经过的风. kě néng zhī yǒu ěr jì jīng guò de fēng