Kình Lạc Vạn Vật Sinh / 鲸落万物生

Nhạc Hoa 2:56 Chước Yêu, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

Lời bài hát Kình Lạc Vạn Vật Sinh / 鲸落万物生

什么光映照着荒凉
Shí me guāng yìng zhào zhuó huāng liáng
沉溺在寒冷的地方
Chén nì zài hán lěng dí dì fāng

不知温暖何样
Bù zhī wēn nuǎn hé yàng
不见盛夏阳光
Bù jiàn shèng xià yáng guāng

在那无边远洋
Zài nà wú biān yuǎn yáng
没朝霞没娇嫩的桃花
Méi zhāo xiá méi jiāo nèn dí táo huā

不繁华落寞了春夏
Bù fán huá luò mò liǎo chūn xià
声音略的沙哑
Shēng yīn l锟斤拷è dí shā yǎ

身体几度困乏
Shēn tǐ jī dù kùn fá
说起传奇古话
Shuō qǐ chuán qí gǔ huà

鲸落万物生温柔献馈赠
Jīng luò wàn wù shēng wēn róu xiàn kuì zèng
零落成泥化作梦腾空
Líng luò chéng ní huà zuò mèng téng kōng

鲸落万物生隐匿黑暗中
Jīng luò wàn wù shēng yǐn nì hēi àn zhōng
和煦了一切冰冷寒风
Hé xù liǎo yī qiē bīng lěng hán fēng

鲸落万物生同潮汐吟诵
Jīng luò wàn wù shēng tóng cháo xī yín sòng
能量昭彰藏于骨骼中
Néng liáng zhāo zhāng cáng yú gǔ gé zhōng

鲸落万物生与汪洋汇融
Jīng luò wàn wù shēng yǔ wāng yáng huì róng
陪串串气泡尽情舞动
Péi chuàn chuàn qì pào jìn qíng wǔ dòng

什么光映照着荒凉
Shí me guāng yìng zhào zhuó huāng liáng
沉溺在寒冷的地方
Chén nì zài hán lěng dí dì fāng

不知温暖何样
Bù zhī wēn nuǎn hé yàng
不见盛夏阳光
Bù jiàn shèng xià yáng guāng

在那无边远洋
Zài nà wú biān yuǎn yáng
没朝霞没娇嫩的桃花
Méi zhāo xiá méi jiāo nèn dí táo huā

不繁华落寞了春夏
Bù fán huá luò mò liǎo chūn xià
声音略的沙哑
Shēng yīn l锟斤拷è dí shā yǎ

身体几度困乏
Shēn tǐ jī dù kùn fá
说起传奇古话
Shuō qǐ chuán qí gǔ huà

鲸落万物生温柔献馈赠
Jīng luò wàn wù shēng wēn róu xiàn kuì zèng
零落成泥化作梦腾空
Líng luò chéng ní huà zuò mèng téng kōng

鲸落万物生隐匿黑暗中
Jīng luò wàn wù shēng yǐn nì hēi àn zhōng
和煦了一切冰冷寒风
Hé xù liǎo yī qiē bīng lěng hán fēng

鲸落万物生同潮汐吟诵
Jīng luò wàn wù shēng tóng cháo xī yín sòng
能量昭彰藏于骨骼中
Néng liáng zhāo zhāng cáng yú gǔ gé zhōng

鲸落万物生与汪洋汇融
Jīng luò wàn wù shēng yǔ wāng yáng huì róng
陪串串气泡尽情舞动
Péi chuàn chuàn qì pào jìn qíng wǔ dòng

鲸落万物生
Jīng luò wàn wù shēng
鲸落万物生
Jīng luò wàn wù shēng

鲸落万物生隐匿黑暗中
Jīng luò wàn wù shēng yǐn nì hēi àn zhōng
和煦了一切冰冷寒风
Hé xù liǎo yī qiē bīng lěng hán fēng

鲸落万物生同潮汐吟诵
Jīng luò wàn wù shēng tóng cháo xī yín sòng
能量昭彰藏于骨骼中
Néng liáng zhāo zhāng cáng yú gǔ gé zhōng

鲸落万物生与汪洋汇融
Jīng luò wàn wù shēng yǔ wāng yáng huì róng
陪串串气泡尽情舞动
Péi chuàn chuàn qì pào jìn qíng wǔ dòng

Bài hát liên quan

Hoàng Kim Giáp / 黄金甲 3:34

Hoàng Kim Giáp / 黄金甲

Nhạc Hoa Châu Kiệt Luân (Jay Chou)

Thông tin bài hát

Kình Lạc Vạn Vật Sinh / 鲸落万物生

Kình Lạc Vạn Vật Sinh / 鲸落万物生

Nhạc Hoa Chước Yêu, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

什么光映照着荒凉. Shí me guāng yìng zhào zhuó huāng liáng. 沉溺在寒冷的地方. Chén nì zài hán lěng dí dì fāng. 不知温暖何样. Bù zhī wēn nuǎn hé yàng

Bài hát khác

Kình Lạc Vạn Vật Sinh / 鲸落万物生 2:56

Kình Lạc Vạn Vật Sinh / 鲸落万物生

Nhạc Hoa Chước Yêu, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Vạn Vật Sinh / Alive (Mantra) / 万物生 4:33

Vạn Vật Sinh / Alive (Mantra) / 万物生

Nhạc Hoa Tát Đỉnh Đỉnh (Sa Ding Ding)
Vạn Vật Thay Đổi Vật Chất 4:3

Vạn Vật Thay Đổi Vật Chất

Nhạc Trẻ Diệp Thanh Phong
Cửu Vạn Tự / 九万字 3:42

Cửu Vạn Tự / 九万字

Nhạc Hoa Hoàng Thi Phù HBY
Lạc Nhạn / 落雁 2:58

Lạc Nhạn / 落雁

Nhạc Hoa Âm Khuyết Thi Thính, Vương Tử Ngọc (Wang Zi Yu), Côn Ngọc
Lạc Hải / 落海 3:49

Lạc Hải / 落海

Nhạc Hoa Nhậm Nhiên
Vũ Lạc / 羽落 3:23

Vũ Lạc / 羽落

Nhạc Hoa Mạnh Duy Lai (Meng Wei Lai)
Vạn Vật Cũng Biết Đau 4:28

Vạn Vật Cũng Biết Đau

Nhạc Trẻ Đông Đông
Bảo Vật Trời Ban / 天外来物 4:17

Bảo Vật Trời Ban / 天外来物

Nhạc Hoa Tiết Chi Khiêm (Joker Xue)

Nhạc Hoa

Tình Yêu Sẽ Không Biến Mất / 爱不会绝迹 4:0

Tình Yêu Sẽ Không Biến Mất / 爱不会绝迹

Nhạc Hoa Lâm Tuấn Kiệt (JJ Lin)

Wǒ zhàn zài shìjiè de wūdǐng. Yòng fàngdàjìng kàn tiāndì. Fāxiàn tài duō de shénqí. Yīqǐ qù xúnmì wèizhī de mìngyùn. Nìngyuàn xiāngxìn ài yǒng bù huì juéjī. Shéi néng mǒ qù nàxiē gǔlǎo chuánqí

Hoán Sa Ký / 浣纱记 (Ngọc Lâu Xuân OST) 4:19

Hoán Sa Ký / 浣纱记 (Ngọc Lâu Xuân OST)

Nhạc Hoa Lục Hổ, Doãn Tuấn (Yin Jun)

美目盼兮 巧笑倩兮. Mei mu pan xi qiao xiao qian xi. 知音何已矣. Zhiyin he yi yi. 鱼儿嬉戏 泛起涟漪. Yu er xixi fan qi lianyi

Ánh Sao Rơi Xuống / 星光降落 2:50

Ánh Sao Rơi Xuống / 星光降落

Nhạc Hoa Vương Tông Giới

Xīngguāng jiàngluò zài nǐ de yǎndǐ. Wǒ yě shùnshì diē jìn nǐ yǎnjīng. Mēnrè de xiàjì tiánmì qùle bīng. Wéifēng chuándì wēnróu de hūxī. Xīngxīng wèi wǒ jì chū nìmíngxìn. Dàn wǒ xiǎng nǐ néng cāi dào mídǐ

Thời Gian Tan Thành Mây Khói / 时间幻灭 2:48

Thời Gian Tan Thành Mây Khói / 时间幻灭

Nhạc Hoa Vương Hân Thần (Amanda), Tô Tinh Tiệp

Nǐ zuì hòu de wēn róu. Qǐng dài zǒu. Wǒ bù xiǎng yào wèi nǐ. Duō tíng liú. Xià qǐ le yǔ nǐ shē wàng fàng qíng. Ěr biān dī yǔ shuō dé hěn hǎo tīng

Hận Trời Xanh Thay Lòng / 怨苍天变了心 3:21

Hận Trời Xanh Thay Lòng / 怨苍天变了心

Nhạc Hoa Vương Tiểu Soái (Wang Xiao Shuai)

Rúguǒ ràng wǒ yùjiàn. Ér nǐ zhèngdàng niánqīng. Yòng zuì zhēn de xīn. Huàn nǐ zuìshēn de qíng. Rúguǒ ràng nǐ yùjiàn wǒ. Ér wǒ yīrán niánqīng

Trong Mộng Ngoài Mộng Đều Là Anh / 梦里梦外都是你 1:49

Trong Mộng Ngoài Mộng Đều Là Anh / 梦里梦外都是你

Nhạc Hoa MC Cố Hề (MC Gu Xi)

Zhè zuìhòu yīcì de fēnlí. Fāle fēng de xiǎng nǐ. Rúguǒ ài nénggòu jìxù. Bù ràng nǐ lèi rú yǔ. Yǐhòu èr rén shìjiè lǐ. Yìxìng gǎnqíng huì fēnqīng

Trái Tim Bao Bọc Bởi Ánh Sáng / 裹著心的光 4:32

Trái Tim Bao Bọc Bởi Ánh Sáng / 裹著心的光

Nhạc Hoa Lâm Tuấn Kiệt (JJ Lin)

光 拿乌云揉成团. Guāng ná wūyún róu chéng tuán. 像鲸鱼吻着浪. Xiàng jīngyú wěnzhe làng. 叫我 和你 去飞翔. Jiào wǒ hé nǐ qù fēixiáng

Focus-X 3:15

Focus-X

Nhạc Hoa Trình Tiêu (Cheng Xiao)

Jingzhi chun se chao A zaoxing. Bushi yao quyue shei de yanjing. Gufangzishang xing buxing. Luren jiayi bingding kaobian ting ting. Mei xingqu ting ni dianping. Jiusuan tang zai ni de huai li

Vòng Xoáy / 漩渦 (Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời OST) 3:20

Vòng Xoáy / 漩渦 (Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời OST)

Nhạc Hoa Chu Vi Đồng (Cica Zhou)

Shuì xǐng wǔ hòu màn fàng jìng tóu. Shì shuí cóng mèng zhōng jīng guò. Huàn xiǎng yǔ zhòu méi yǒu yōu chóu. Quán yīn wéi nǐ zài zuǒ yòu. Nǐ shì wǒ kuài lè de lǐ yóu. Děng nǐ míng bái hái yào duō jiǔ

Tag 3:4

Tag

Nhạc Hoa Từ Mộng Khiết (Xu Mengjie)

Wo chuchang shunxu duoshao. Zai ni yan li wo you she me mianmao. Zheyang de guowang ni xin bu xinshang. Bie peng wo you yincang de daihao. Oh biaoji tian wei de tang neixin ye keyi zhuang. Yi mei yonggan xunzhang cunfang

Dòng Thác Thời Gian / 时光洪流 4:9

Dòng Thác Thời Gian / 时光洪流

Nhạc Hoa Trình Hưởng

我预演过千次百次的重逢. Wǒ yù yǎn guò qiān cì bǎi cì de zhòng féng. 你却始终站在梦里难触碰. Nǐ què shǐ zhōng zhàn zài mèng lǐ nán chù pèng. 太难回头只能一直走不停. Tài nán huí tóu zhī néng yī zhí zǒu bù tíng

Cửu Thiên Thác / 九千错 3:40

Cửu Thiên Thác / 九千错

Nhạc Hoa Họa Cửu

若我生来便有九千错. Ruò wǒ shēng lái biàn yǒu jiǔ qiān cuò. 等一人为我解惑. Děng yī rén wéi wǒ jiě huò. 也甘愿紧箍枷锁. Yě gān yuàn jǐn gū jiā suǒ