Khách Mời / 嘉宾

Nhạc Hoa 4:30 Lộ Phi Văn (Lu Fei Wen)

Lời bài hát Khách Mời / 嘉宾

Fēnshǒuhòu dì jǐ gè dōngjì
jīntiān shì xīngqí jǐ
ǒu'ěr huì xiǎngqǐ nǐ
nǐ tūrúqílái de jiǎnxùn
ràng wǒ cuòshǒubùjí
lèng zhù zhàn zàiyuán dì
dāng suǒyǒurén dōu tì nǐ kāixīn
wǒ què cái shǎ shǎ qīngxǐng
yuánlái zǎoyǐ yǒu rén
wèi nǐ dìng zuòle jià yī
gǎnxiè nǐ tèbié yāoqǐng
lái jiànzhèng nǐ de àiqíng
wǒ shíkè tíxǐng zìjǐ bié táobì
názhe xǐtiě yībù yībù zǒu jìn
tā jīngxīn bùzhì de chǎngdì
kěxí zhè shì shǔyú nǐ de fēngjǐng
ér wǒ zhǐshì jiābīn
wǒ fàngxià suǒyǒu huíyì
lái chéngquán nǐ de àiqíng
què shǐzhōng bù yuàn xiāngxìn zhè shì mìng
hǎojiǔ bùjiàn de nǐ yǒudiǎn shūlí
wòshǒu hánxuān rúcǐ kèqì
hébì yào zài tā de miànqián kèyì
yǐnmán wǒ de shìjiè yǒuguò nǐ
bùzhī bù jué zhōng shēng xiǎngqǐ
nǐ shǒu hòu zàiyuán dì
děngdàizhuó tā kàojìn
wēnróu de tā dān xī guì dì
zuànjiè huǎn huǎn dài jìn
nǐ de wúmíngzhǐ lǐ
dāng suǒyǒu rén dōu tì nǐ kāixīn
wǒ què cái shǎ shǎ qīngxǐng
yuánlái wǒmen zhī jiān
yǐ méiyǒu rènhé guānxì
gǎnxiè nǐ tèbié yāoqǐng
lái jiànzhèng nǐ de àiqíng
wǒ shíkè tíxǐng zìjǐ bié táobì
jīntiān nǐ zhuāng bàn dé géwài měilì
zhè měi yě céng yōng zài huái lǐ
kěxí zhè shì nǐ hé tā de hūnlǐ
ér wǒ zhǐshì jiābīn
wǒ fàngxià suǒyǒu huíyì
lái chéngquán nǐ de àiqíng
què shǐzhōng bù yuàn xiāngxìn zhè shì mìng
shuō hǎo de yǒngyuǎn biàn chéngle céngjīng
wǒ shìzhe zhōngxīn zhùfú nǐ
qǐng yuánliàng wǒ bù tǐmiàn méi chūxī
xuǎnzé shīpéi yīxià xiān lí xí
yòu bùshì ǒuxiàng jù
zěnme wǒ yǎn dé nàme rù xì
zhè bùkān rù mùdì jùqíng
gǎnxiè nǐ tèbié yāoqǐng
guānshǎng nǐ yào de àiqíng
jiābīn yěxǔ shì lìng yī zhǒng sùmìng
líkāi nǐ de zìjǐ shì dào rújīn
hái yǒu shé me zīgé guānxīn
bìjìng zhōng chéng juànshǔ de rén shì nǐ
ér wǒ zhǐshì jiābīn
wǒliú jìn suǒyǒu huíyì
lái qìngzhù nǐ de hūnlǐ
què shǐzhōng méiyǒu yǒngqì zhùfú nǐ
xièxiè nǐ sòng gěi wǒ zuìhòu qīngxǐng
bǎ zìjǐ hái gěi wǒ zìjǐ
zhìshǎo wǒ hái nénggòu chéngwéi nàgè
jiànzhèng nǐmen àiqíng de jiābīn
yù jiàn nǐ de tā zhēn de hǎo xìngyùn
dàn yuàn tā huì bǐ wǒ gèng ài nǐ

Thông tin bài hát

Khách Mời / 嘉宾

Khách Mời / 嘉宾

Nhạc Hoa Lộ Phi Văn (Lu Fei Wen)

Fēnshǒuhòu dì jǐ gè dōngjì. jīntiān shì xīngqí jǐ. ǒu'ěr huì xiǎngqǐ nǐ. nǐ tūrúqílái de jiǎnxùn. ràng wǒ cuòshǒubùjí. lèng zhù zhàn zàiyuán dì

Bài hát khác

Khách Mời / 嘉宾 5:30

Khách Mời / 嘉宾

Nhạc Hoa Trương Viễn (Zhang Yuan)
Khách Mời / 嘉宾 4:30

Khách Mời / 嘉宾

Nhạc Hoa Lộ Phi Văn (Lu Fei Wen)
Mời Trầu 4:49

Mời Trầu

Thể Loại Khác Thu Huyền (NSƯT)
Tiễn Khách 3:51

Tiễn Khách

Nhạc Trẻ Bích Phương
Mời Em Về 4:0

Mời Em Về

Tiền Chiến Y Phương
Đất Khách Beat 4:7

Đất Khách Beat

Beat Quân Đao
Mời Em Về 4:20

Mời Em Về

Trữ Tình Khánh Hà, Vũ Khanh
Mời Bạn Ăn 1:11

Mời Bạn Ăn

Thiếu Nhi V.A
Xuân Đất Khách 6:50

Xuân Đất Khách

Trữ Tình Khánh Bình
Lữ Khách Trong Mưa 4:6

Lữ Khách Trong Mưa

Trữ Tình Ngọc Lan

Nhạc Hoa

Không Cần Nói Mãi Mãi 4:34

Không Cần Nói Mãi Mãi

Nhạc Hoa V.A

【不再說永遠】. 童年那快乐没有牵挂. 赤脚淌着河水夕照下. 船儿泊岸了牵着你归去. 无愁无泪洋溢在脸上. 然而这快乐就要失去

Thành Phố Ngàn Thương 4:23

Thành Phố Ngàn Thương

Nhạc Hoa V.A

【憶城】. 望着天空 纷纷细雨时. 又怀念 幸福的往时. 遥远的她 跟我又再次. 梦里转身 分开说不易. 寂寞的风 怎么去证明

Không Nên Dùng Tình 4:0

Không Nên Dùng Tình

Nhạc Hoa V.A

【不該用情】. 無論我多麼努力. 仍無法留住你. 點點的歡笑. 此刻只可去追憶. 無情地留下我

Mưa Ướt Vai 3:55

Mưa Ướt Vai

Nhạc Hoa V.A

【雨濕了身】. 梦中飘落雨湿了身. 孤独向心里问. 问天可曾看得到. 街上这一个人. 夜风中静看街灯

Hoàng Kim Giáp / 黄金甲 3:34

Hoàng Kim Giáp / 黄金甲

Nhạc Hoa Châu Kiệt Luân (Jay Chou)

Jīng qí rú hóng shān duī dié rú fēng. 旌 旗 如 虹 山 堆 叠 如 峰. Banners like hongshan stack like peaks. zhè jūn duì wān yán rú lóng shā qì rú fēng. 这 军 队 蜿 蜒 如 龙 杀 气 如 风. The army winds like a dragon

Người Da Vàng / 黄种人 4:44

Người Da Vàng / 黄种人

Nhạc Hoa Tạ Đình Phong (Nicholas Tse)

Lai zi fan guo wu qian li de lang hai shi dai chong jian de cheng qiang. 来 自 翻 过 五 千 里 的 浪 还 是 在 从 前 的 城 墙. suo you li shi tun se hou de huang ju cheng xi yang ran zai wo shen shang. 所 有 历 史 褪 色 后 的 黄 聚 成 夕 阳 染 在 我 身 上. lai zi liu guo wu qian sui de han hai shi chuan shuo zhong de cheng tang. 来 自 流 过 五 千 岁 的 汗 还 是 传 说 中 的 盛 唐

Anh Hùng Chân Chính / 真英雄 4:24

Anh Hùng Chân Chính / 真英雄

Nhạc Hoa Trương Vệ Kiện (Dicky Cheung)

Zui wo yu sha chang ting na han de sha ya. Xiao kan ren shi jian huo shu yin hua. Shu feng yun chi zha bu guo dao dao shang ba. Cheng wang bai kou yi nian zhi cha. Sheng si yi sha na hao qi yong fang guang hua. Jiang shan ru ci da he chu shi jia

Nhiệt Ái 105°C Của Cậu / 熱愛105°C的你 (Ukulele Cover) 3:25

Nhiệt Ái 105°C Của Cậu / 熱愛105°C的你 (Ukulele Cover)

Nhạc Hoa V.A

Super Idol de xiàoróng. Dōu méi nǐ de tián. Bā yuè zhèngwǔ de yángguāng. Dōu méi nǐ yàoyǎn. Rè'ài 105 °C de nǐ. Dī dī qīngchún de zhēngliúshuǐ

Hình Dáng Thiếu Niên / 少年的模样 x INTO1 (Live) 8:18

Hình Dáng Thiếu Niên / 少年的模样 x INTO1 (Live)

Nhạc Hoa INTO1

当我开始开口 当我开始唱. Dāng wǒ kāi shǐ kāi kǒu dāng wǒ kāi shǐ chàng. 保持少年模样 勇敢继续创. Bǎo chí shǎo nián mó yàng yǒng gǎn jì xù chuāng. We are infinity nothing to lose yeah yeah. 有勇无谋的稚气 越过这城墙

Nhiệt Ái 105°C Của Cậu / 熱愛105°C的你 Cover 0:15

Nhiệt Ái 105°C Của Cậu / 熱愛105°C的你 Cover

Nhạc Hoa Pikachu Đa Đa

Super Idol的笑容. Super Idol de xiàoróng. 都没你的甜. Dōu méi nǐ de tián. 八月正午的阳光. Bā yuè zhèng wǔ dí yángguāng

Hình Dáng Thiếu Niên / 少年的模样 (Live) 4:32

Hình Dáng Thiếu Niên / 少年的模样 (Live)

Nhạc Hoa INTO1

当我开始开口 当我开始唱. Dāng wǒ kāi shǐ kāi kǒu dāng wǒ kāi shǐ chàng. 保持少年模样 勇敢继续创. Bǎo chí shǎo nián mó yàng yǒng gǎn jì xù chuāng. We are infinity nothing to lose yeah yeah. 有勇无谋的稚气 越过这城墙

INTO1 (Live) 3:49

INTO1 (Live)

Nhạc Hoa INTO1

Oh oh hey 我够勇敢. Oh oh hey wǒ gòu yǒng gǎn. 也不平凡 不爱孤单. Yě bù píng fán bù ài gū dān. Oh oh hey Go hand in hand Be a superman. 有种才好玩 We are INTO1