Hoa Anh Đào (Live)

Nhạc Hoa 2:57 V.A

Lời bài hát Hoa Anh Đào (Live)

Oh
Yé yé
bèizhe yī bǎ jítā wàngzhe xīngkōng
jiǎodǐ tú shàng nà yīpiàn lǜzhōu
wǒ yòng zìyóu zhuīzhú zìyóu
yòng ài huàn de jìmò
zài jiǎzhuāng bié wú suǒ qiú
tāmen shuō shàonián wèizhuāng shénme shì chóu
què yǐ wéi shén me láng dōu bǎ huǒ
Wǒ zhǐ diǎntóu bù wéi suǒ dòng
yǎozhe yá wǎng qián zǒu zhè lù zhǐyǒu zìjǐ tòng
zāi gān duō lèi liú zài xīntóu
ràng wǒ tūn xià suǒyǒu chéngle mèng hái bùgòu chénzhòng
zài gǎndòng lèi liú zài fēng zhōng dùn rú xuànlàn ní hóng
gàosù zìjǐ bié zài huítóu
Oh oh oh
luòxià wū li mì de shíjiān
shì nǐ de huàmiàn
xiāngyù jì gěi de liúnián
móhú de cè liǎn
wǒmen hái yǒu wèi wánchéng de shīpiān
kǔtòng bùguò shì jùběn
kǔtòng bùguò shì jùběn
qíngjié
shuō hǎoguò wǒmen yīqǐ děng huā kāi de chūntiān
yīnwèi nǐ cúnzài wǒ de shìjiè cái xiǎn yàn
xiàng wēnnuǎn de xuě fǔwèi shòushāng de húdié
gùshì jiéwěi wǒmen yǐjīng yīqǐ gǎixiě
qīngtīng fēng chuīguò cāguò nǐ de ěr biān
fùjìnle cóngqián nà shì wǒmen zài xiāng jiàn de shìyán

hūrán yīpiàn huābàn hǎoxiàng nǐ zài ěr biān
huíwèizhe cóngqián
yīnghuā bu fù jìjié lèishuǐ bù fù shuāngyǎn
shéi néng bùfú lā bù zhù de shìxiàn
wèi wánchéng de mèng
wǒmen yǐjīng shíxiàn

Thông tin bài hát

Hoa Anh Đào (Live)

Hoa Anh Đào (Live)

Nhạc Hoa V.A

Oh. Yé yé. bèizhe yī bǎ jítā wàngzhe xīngkōng. jiǎodǐ tú shàng nà yīpiàn lǜzhōu. wǒ yòng zìyóu zhuīzhú zìyóu. yòng ài huàn de jìmò

Bài hát khác

Mùa Hoa Anh Đào 4:13

Mùa Hoa Anh Đào

Không Lời V.A
Mùa Hoa Anh Đào 5:9

Mùa Hoa Anh Đào

Không Lời Quốc Dũng
Mùa Hoa Anh Đào 5:49

Mùa Hoa Anh Đào

Trữ Tình Quang Julie
Cây Hoa Anh Đào 4:12

Cây Hoa Anh Đào

Nhạc Hoa Trương Kính Hiên (Hins Cheung)
Mùa Hoa Anh Đào 4:22

Mùa Hoa Anh Đào

Trữ Tình Dương Triệu Vũ
Mùa Hoa Anh Đào 4:42

Mùa Hoa Anh Đào

Trữ Tình Hà Thanh Xuân
Mùa Hoa Anh Đào 3:57

Mùa Hoa Anh Đào

Trữ Tình Yến Phương
Mùa hoa anh đào 5:14

Mùa hoa anh đào

Trữ Tình Lưu Mỹ Linh
Thương nhớ hoa đào 5:36

Thương nhớ hoa đào

Trữ Tình Hạ Vân

Nhạc Hoa

Hoàng Kim Giáp / 黄金甲 3:34

Hoàng Kim Giáp / 黄金甲

Nhạc Hoa Châu Kiệt Luân (Jay Chou)

Jīng qí rú hóng shān duī dié rú fēng. 旌 旗 如 虹 山 堆 叠 如 峰. Banners like hongshan stack like peaks. zhè jūn duì wān yán rú lóng shā qì rú fēng. 这 军 队 蜿 蜒 如 龙 杀 气 如 风. The army winds like a dragon

Người Da Vàng / 黄种人 4:44

Người Da Vàng / 黄种人

Nhạc Hoa Tạ Đình Phong (Nicholas Tse)

Lai zi fan guo wu qian li de lang hai shi dai chong jian de cheng qiang. 来 自 翻 过 五 千 里 的 浪 还 是 在 从 前 的 城 墙. suo you li shi tun se hou de huang ju cheng xi yang ran zai wo shen shang. 所 有 历 史 褪 色 后 的 黄 聚 成 夕 阳 染 在 我 身 上. lai zi liu guo wu qian sui de han hai shi chuan shuo zhong de cheng tang. 来 自 流 过 五 千 岁 的 汗 还 是 传 说 中 的 盛 唐

Anh Hùng Chân Chính / 真英雄 4:24

Anh Hùng Chân Chính / 真英雄

Nhạc Hoa Trương Vệ Kiện (Dicky Cheung)

Zui wo yu sha chang ting na han de sha ya. Xiao kan ren shi jian huo shu yin hua. Shu feng yun chi zha bu guo dao dao shang ba. Cheng wang bai kou yi nian zhi cha. Sheng si yi sha na hao qi yong fang guang hua. Jiang shan ru ci da he chu shi jia

Khách Mời / 嘉宾 4:30

Khách Mời / 嘉宾

Nhạc Hoa Lộ Phi Văn (Lu Fei Wen)

Fēnshǒuhòu dì jǐ gè dōngjì. jīntiān shì xīngqí jǐ. ǒu'ěr huì xiǎngqǐ nǐ. nǐ tūrúqílái de jiǎnxùn. ràng wǒ cuòshǒubùjí. lèng zhù zhàn zàiyuán dì

Hình Dáng Thiếu Niên / 少年的模样 x INTO1 (Live) 8:18

Hình Dáng Thiếu Niên / 少年的模样 x INTO1 (Live)

Nhạc Hoa INTO1

当我开始开口 当我开始唱. Dāng wǒ kāi shǐ kāi kǒu dāng wǒ kāi shǐ chàng. 保持少年模样 勇敢继续创. Bǎo chí shǎo nián mó yàng yǒng gǎn jì xù chuāng. We are infinity nothing to lose yeah yeah. 有勇无谋的稚气 越过这城墙

Nhiệt Ái 105°C Của Cậu / 熱愛105°C的你 Cover 0:15

Nhiệt Ái 105°C Của Cậu / 熱愛105°C的你 Cover

Nhạc Hoa Pikachu Đa Đa

Super Idol的笑容. Super Idol de xiàoróng. 都没你的甜. Dōu méi nǐ de tián. 八月正午的阳光. Bā yuè zhèng wǔ dí yángguāng

Hình Dáng Thiếu Niên / 少年的模样 (Live) 4:32

Hình Dáng Thiếu Niên / 少年的模样 (Live)

Nhạc Hoa INTO1

当我开始开口 当我开始唱. Dāng wǒ kāi shǐ kāi kǒu dāng wǒ kāi shǐ chàng. 保持少年模样 勇敢继续创. Bǎo chí shǎo nián mó yàng yǒng gǎn jì xù chuāng. We are infinity nothing to lose yeah yeah. 有勇无谋的稚气 越过这城墙

INTO1 (Live) 3:49

INTO1 (Live)

Nhạc Hoa INTO1

Oh oh hey 我够勇敢. Oh oh hey wǒ gòu yǒng gǎn. 也不平凡 不爱孤单. Yě bù píng fán bù ài gū dān. Oh oh hey Go hand in hand Be a superman. 有种才好玩 We are INTO1

Lắng Nghe Tôi Nói Cảm Ơn Bạn / 听我说谢谢你 3:7

Lắng Nghe Tôi Nói Cảm Ơn Bạn / 听我说谢谢你

Nhạc Hoa Lý Hân Dung (Ariel Li)

Sòng gěi nǐ xiǎoxīn xīn. Sòng nǐ huā yī duǒ. Nǐ zài wǒ shēngmìng zhòng. Tài duō de gǎndòng. Nǐ shì wǒ de tiānshǐ. Yīlù zhǐyǐn wǒ

Nhiệt Ái 105°C Của Cậu / 熱愛105°C的你 3:17

Nhiệt Ái 105°C Của Cậu / 熱愛105°C的你

Nhạc Hoa Thiển Triều Mộ (Qian Zhao Mu)

Super Idol de xiàoróng. Dōu méi nǐ de tián. Bā yuè zhèngwǔ de yángguāng. Dōu méi nǐ yàoyǎn. Rè'ài 105 °C de nǐ. Dī dī qīngchún de zhēngliúshuǐ

Diện Mạo Thanh Xuân / 青春的模样 4:25

Diện Mạo Thanh Xuân / 青春的模样

Nhạc Hoa Vương Nhất Bác (Wang Yibo)

不必彷徨 就出发哪怕风雨狂. Bù bì fǎng huáng jiù chū fā nǎ pà fēng yǔ kuáng. 每一寸山河 都装进少年胸怀滚烫. Měi yī cùn shān hé dōu zhuāng jìn shào nián xiōng huái gǔn tàng. 遍体鳞伤 也骄傲扬起脸庞. Biàn tǐ lín shāng yě jiāo ào yáng qǐ liǎn páng

Được Yêu / 被爱 4:28

Được Yêu / 被爱

Nhạc Hoa Nam Ngữ

到冬天会陪我看雪吗. Dào dōngtiān huì péi wǒ kàn xuě ma. Đông đến sẽ cùng em ngắm tuyết rơi chứ. 你习惯自问自答. Nǐ xíguàn zìwèn zì dá. Anh đã *** tự hỏi lại tự trả lời rồi