Đệ Nhất Ăn Ý / 第一默契 (Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp Ost)

Nhạc Hoa 3:29 Hứa Khải (Soso Xu), Trình Tiêu (Cheng Xiao)

Lời bài hát Đệ Nhất Ăn Ý / 第一默契 (Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp Ost)

Nǐ shuō shì jiè zǒng bù gòu wēn róu
Xìng hǎo nǐ zì yóu zuì tè bié xuǎn shǒu
Yāo qǐng wǒ zuò nǐ dí tóu hào duì yǒu
Yú shì wǒ yǔ mèng xiǎng chū cì xiè gòu

Nǐ shuō yǒng yuǎn zài wǒ dí shēn hòu
Liú yán bēn xiàng wǒ téng zài nǐ xīn kǒu
Xiàn zài zhí dào wèi lái huán yào duō jiǔ
Nǐ shì rè ài cōng bù xū yào lǐ yóu

Wǒ xiǎng kào jìn nǐ yī diǎn diǎn kào jìn nǐ
Nǐ kě yǐ miàn wú biǎo qíng wěi zhuāng lěng jìng
Xīn tiào jié zòu shì zuì jiā zhèng míng
Cōng bù yào yán yǔ mù guāng zhuàn dì xùn xī

Quán shì jiè zhǐ wǒ huó nǐ dì yī mò qì
Nǐ xiǎng wǒ dí shùn xī
Wǒ yě qià hǎo zhèng zài xiǎng nǐ
Nǐ shuō yǒng yuǎn zài wǒ dí shēn hòu

Shí guāng huì biàn jiù ér nǐ bù huì zǒu
Péi nǐ níng wàng dào jì shí dí shā lòu
Děng dài hóng sè qí zhì pī zài jiān tóu
Wǒ xiǎng kào jìn nǐ yī diǎn diǎn kào jìn nǐ

Nǐ kě yǐ miàn wú biǎo qíng wěi zhuāng lěng jìng
Xīn tiào jié zòu shì zuì jiā zhèng míng
Cōng bù yào yán yǔ mù guāng zhuàn dì xùn xī
Quán shì jiè zhǐ wǒ huó nǐ dì yī mò qì

Nǐ xiǎng wǒ dí shùn xī
Wǒ yě qià hǎo zhèng zài xiǎng nǐ
Wǒ xiǎng kào jìn nǐ yī diǎn diǎn kào jìn nǐ
Nǐ kě yǐ miàn wú biǎo qíng wěi zhuāng lěng jìng

Xīn tiào jié zòu shì zuì jiā zhèng míng
Cōng bù yào yán yǔ mù guāng zhuàn dì xùn xī
Quán shì jiè zhǐ wǒ huó nǐ dì yī mò qì
Xǐ huān měi gè sài jì
Nǐ dí bǎng shǒu bèi wǒ zhān jù

Thông tin bài hát

Đệ Nhất Ăn Ý / 第一默契 (Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp Ost)

Đệ Nhất Ăn Ý / 第一默契 (Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp Ost)

Nhạc Hoa Hứa Khải (Soso Xu), Trình Tiêu (Cheng Xiao)

Nǐ shuō shì jiè zǒng bù gòu wēn róu. Xìng hǎo nǐ zì yóu zuì tè bié xuǎn shǒu. Yāo qǐng wǒ zuò nǐ dí tóu hào duì yǒu. Yú shì wǒ yǔ mèng xiǎng chū cì xiè gòu. Nǐ shuō yǒng yuǎn zài wǒ dí shēn hòu. Liú yán bēn xiàng wǒ téng zài nǐ xīn kǒu

Nhạc Hoa

Túy Hoa Gian / 醉花间 (Hộc Châu Phu Nhân Ost) 4:34

Túy Hoa Gian / 醉花间 (Hộc Châu Phu Nhân Ost)

Nhạc Hoa Lý Kỳ (Li Qi)

Qù nián huā xiāng yóu zài xiù. Suì yuè rú dāo jiǎn chéng chóu. Sī niàn bié yǒu dòng yōu. Fēn lí líng yǔ ròu. Huā kāi zhī jì rě rén qiú. Jī fān jì qù wú rén shōu

Sinh Thần / 生辰 (Hộc Châu Phu Nhân Ost) 4:30

Sinh Thần / 生辰 (Hộc Châu Phu Nhân Ost)

Nhạc Hoa Trương Lỗi

Sī suǒ jiù liú lèi de hóng chén. Tā kě yǒu gòu lún xiàn de yú shēng. Shuí wú hài de yī wèn sì shāng jí líng hún. Qiǎo róu suì zǎo xiě hǎo de zhǎng wén. Ruò yuán fēn yǒu fēng shēng wú rén zhèng. Pà yī chāi chuān jiù diāo xiè de ròu shēn

Luôn Có Người Rời Đi Ở Lại / 总有离人留 (Hộc Châu Phu Nhân Ost) 5:7

Luôn Có Người Rời Đi Ở Lại / 总有离人留 (Hộc Châu Phu Nhân Ost)

Nhạc Hoa Song Sênh

Luò huā zhú liú luò huā zhú liú. Shuí zhī liú shuǐ xīn yōu yōu. Fēng chuī yǎn bō xì rú chóu. Wú yán wèn tiān yī xiāng sī kòu. Nǐ dú zì ne nán lái fǒu. Jīng liǔ zhī wén yī xiù

Nụ Hôn Vô Tình / 以无旁骛之吻 (Hộc Châu Phu Nhân Ost) 4:19

Nụ Hôn Vô Tình / 以无旁骛之吻 (Hộc Châu Phu Nhân Ost)

Nhạc Hoa Châu Thâm (Zhou Shen)

Yīng wǒ yǐ wú páng wù zhī wěn. Yǐ shī fēn cùn de zhēn tuǒ tiè wǒ mén. Liáng fēng xí yuè tuī zhū mén kōng dàng bù hěn. Zhè xiàn shì ān wěn tài shì hé xī shēng. Jiàn wǒ yǐ wán liè de tiān zhēn. Jì zhōng yōng bān yǐn rěn làng fèi yú shēng

Chạm Khắc / 镌刻 (Hộc Châu Phu Nhân Ost) 4:21

Chạm Khắc / 镌刻 (Hộc Châu Phu Nhân Ost)

Nhạc Hoa Trương Bích Thần (Zhang Bi Chen)

跌入海的月泽跟随风起落. Diē rù hǎi de yuè zé gēn suí fēng qǐ luò. Ánh trăng ngả xuống dòng sông theo cơn gió thăng trầm. 吹开命里红尘. Chuī kāi mìng lǐ hóng chén. Mở ra cánh cửa số mệnh bên trong hồng trần

Một Đời Một Lần Rung Động / 一生一次心一动 (Hộc Châu Phu Nhân Ost) 5:4

Một Đời Một Lần Rung Động / 一生一次心一动 (Hộc Châu Phu Nhân Ost)

Nhạc Hoa Trương Lương Dĩnh (Jane Zhang)

Yī wān xiāngsī kǔ. Táitóu yuè juānjuān rú sù. Chù bù dào zhǐ néng yǔ fēng tóng zhù. Xīnshì diǎn hóng zhú rán niánhuá dào chímù. Gēnzhe nǐ yǒu shēng bù suàn xūdù. Xiǎng zuò nǐ de guītú

Ánh Sáng / 光亮 (Tử Cấm Thành Ost) 4:48

Ánh Sáng / 光亮 (Tử Cấm Thành Ost)

Nhạc Hoa Châu Thâm (Zhou Shen)

海上 一阵风吹起. Hǎishàng yīzhènfēng chuī qǐ. 白云涌向陆地. Báiyún yǒng xiàng lùdì. 季风带走沙粒. Jìfēng dài zǒu shā lì

I Love You 3:3

I Love You

Nhạc Hoa Uông Đông Thành (Jiro Wang)

你的笑脸 就像我的春天. Nǐ de xìao liǎn jìu xìang wǒ de chūn tiān. 鲜艳了门前 一整片花园. Xiān yàn le mén qían yī zhěng pìan huā yúan. 你的笑脸 就像阳光一片. Nǐ de xìao liǎn jìu xìang yáng guāng yī pìan

Nhân Gian Thán / 人间叹 3:42

Nhân Gian Thán / 人间叹

Nhạc Hoa Đẳng Thập Yêu Quân (Deng Shen Me Jun), Quốc Phong Tân Ngữ (Guo Feng Xin Yu)

Wǒ xiào bǎ rén jiān tàn mò bǐ rǎn zhǐ shàn. Xiào kàn sān liǎng háitóng fàng zhǐyuān. Wǒ xiào yǔ zhī tóu niǎo shuì gǔ shù liǎng duān. Xiào zhuō yíng huǒ rùmián mèng lǐ hān. Xiùcái bù yán zǎn suì yín jǐ nián. Línjìn gǎnkǎo fù jīng rào shān yuǎn

Uy Phượng Ngâm / 威凤吟 4:1

Uy Phượng Ngâm / 威凤吟

Nhạc Hoa Châu Thâm (Zhou Shen)

一宵宫阙 一场繁华. Yī xiāo gōngjué yī chǎng fánhuá. 多少喧嚣 青春白发. Duōshǎo xuānxiāo qīngchūn bái fà. 指尖光阴漫过 青石之下. Zhǐ jiān guāngyīn mànguò qīngshí zhī xià

Bố Cười Lên Trông Thật Đẹp 3:49

Bố Cười Lên Trông Thật Đẹp

Nhạc Hoa AK Liu Zhang

Rú guǒ wǒ rú guǒ wǒ néng gòu shuō huà. Wǒ xiǎng dà shēng de dà shēng de shuō. Wǒ xiǎng xiàng yǘ xiàng yǘ xiàng shuǐ nà me qīng sōng. Wǒ xiǎng yào fēi jìn tiān kōng. Rú guǒ wǒ rú guǒ wǒ néng gòu shuō huà xiè xiè. Bà bà mā mā duì bù qǐ bào qiàn

Con Biết Người Chưa Từng Rời Xa Con / 我知道你一直没有离开我 4:26

Con Biết Người Chưa Từng Rời Xa Con / 我知道你一直没有离开我

Nhạc Hoa Trương Tinh Đặc (Zhang Xing Te)

Ài chuānsuō zài nǎohǎi. Xiǎngniànzhe huíyìzhe. Huànxiǎng nǐ yīzhí dōu zài. Céngjīng de kuàilè rújīn yījiù wēncúnzhe. Zhǐshì nǐ xiànzài zǒu de yǒuxiē yuǎnle. Kàn nǐ yòu chūxiànle