Creating Billions Of Light (Keep Running 3)

Nhạc Hoa 3:44 Lý Thần (Jerry Lee), Angelababy, Trịnh Khải

Lời bài hát Creating Billions Of Light (Keep Running 3)

[All]
We run for the dream
Cóng bái tiān dào hēi yè
从 白 天 到 黑 夜
Wǒ bù xū yào tíng xiē
我 不 需 要 停 歇
We run
We run never stop
Jiù xiǎng ràng nǐ zhī dào
就 想 让 你 知 道
Dà yǔ zhōng wǒ yě zài bēn pǎo
大 雨 中 我 也 在 奔 跑

[Lý Thần]
Gěi nián qīng de xīn tiào
给 年 轻 的 心 跳

[Trịnh Khải]
Hái jiā shàng kuài lè de wèi dào
还 加 上 快 乐 的 味 道

[Chu Á Văn]
Jiù xiàng xiàng rì kuí yí yàng
就 像 向 日 葵 一 样

[Vương Ngạn Lâm]
Yóng yuǎn cháo zhe guāng de fāng xiàng
永 远 朝 着 光 的 方 向

[AngelaBaby, Trịnh Khải]
Yòng xīng huǒ de lì liàng
用 星 火 的 力 量

[Tống Vũ Kỳ, Lucas]
Diǎn rán yí piàn zhǎng dà de xī wàng
点 燃 一 片 长 大 的 希 望

[Lý Thần, Chu Á Văn, Vương Ngạn Lâm]
Ràng

Píng fán yě néng shǎn liàng
平 凡 也 能 闪 亮

[All]
Duì quán shì jiè shuō bù bēi shāng
对 全 世 界 说 不 悲 伤
Ao ao ao ao ao ao ao ao
Wu wu wu wu wu wu wu wu
Hu hu hu hu hu hu hu hu

[Trịnh Khải, Lý Thần, Chu Á Văn]
Wǒ yǒu wǒ zì zai
我 有 我 自 在

[AngelaBaby, Vương Ngạn Lâm, Lucas, Tống Vũ Kỳ]
Xiàng quán shì jiè shuō wǒ ài
向 全 世 界 说 我 爱

[All]
We run for the dream
Cóng bái tiān dào hēi yè
从 白 天 到 黑 夜
Wǒ bù xū yào tíng xiē
我 不 需 要 停 歇
We run (Yeah)
We run never stop
Jiù xiǎng ràng nǐ zhī dào
就 想 让 你 知 道
Dà yǔ zhōng wǒ yě zài bēn pǎo
大 雨 中 我 也 在 奔 跑

[Vương Ngạn Lâm, Lucas]
Lí xiǎng tā bù yí dìng jiù zài yuǎn fāng
理 想 它 不 一 定 就 在 远 方
Jīn zi yě bù yí dìng zì jǐ fā guāng
金 子 也 不 一 定 自 己 发 光

[Chu Á Văn, Tống Vũ Kỳ]
Wǒ yǒu wǒ de xìn yǎng bú bèi kuàng zài yù gāng
我 有 我 的 信 仰 不 被 框 在 浴 缸

[AngelaBaby]
Zuò zì jǐ de tài yáng
做 自 己 的 太 阳

[Tống Vũ Kỳ]
Yì kǒu píng guǒ kěn chū
一 口 苹 果 啃 出
Yí gè qí sī miào xiǎng
一 个 奇 思 妙 想

[Trịnh Khải, AngelaBaby]
Chāo yuè zì jǐ bú shì
超 越 自 己 不 是

[Chu Á Văn, Lucas]
Kào shén mì lì liàng
靠 神 秘 力 量

[Lý Thần]
Jiāo guàn nǐ de shàn liáng zhù qǐ nǐ de jiān qiáng
浇 灌 你 的 善 良 筑 起 你 的 坚 强

[All]
Zào yì wàn dūn guāng máng
造 亿 万 吨 光 芒
Ao ao ao ao ao ao ao ao
Wu wu wu wu wu wu wu wu
Hu hu hu hu hu hu hu hu

[Trịnh Khải, Lý Thần, Chu Á Văn]
Wǒ yǒu wǒ zì zai
我 有 我 自 在

[AngelaBaby, Vương Ngạn Lâm, Lucas, Tống Vũ Kỳ]
Xiàng quán shì jiè shuō wǒ ài
向 全 世 界 说 我 爱

[All]
We run for the dream
Cóng bái tiān dào hēi yè
从 白 天 到 黑 夜
Wǒ bù xū yào tíng xiē
我 不 需 要 停 歇
We run (Yeah)
We run never stop
Jiù xiǎng ràng nǐ zhī dào
就 想 让 你 知 道
Dà yǔ zhōng wǒ yě zài bēn pǎo
大 雨 中 我 也 在 奔 跑
We run for the dream
Cóng bái tiān dào hēi yè
从 白 天 到 黑 夜
Wǒ bù xū yào tíng xiē
我 不 需 要 停 歇
We run
We run never stop
Jiù xiǎng ràng nǐ zhī dào
就 想 让 你 知 道
Dà yǔ zhōng wǒ yě zài bēn pǎo
大 雨 中 我 也 在 奔 跑
Keep keep running running
Keep keep running
Yeah
Keep keep running running
Keep keep running
Wǒ yǒu wǒ zì zai
我 有 我 自 在

[Lucas]
Wǒ kuáng bēn zài shā mò zhōng bào yǔ xià (Shǒu wò de lì liàng)
我 狂 奔 在 沙 漠 中 暴 雨 下 (手 握 的 力 量)
Dí dǎng zhe suì yuè zhōng àn qù de fēng huá
抵 挡 着 岁 月 中 黯 去 的 风 华
Wǒ pī zhe róng guāng (Diǎn rán wǒ de mèng xiǎng)
我 披 着 荣 光 (点 燃 我 的 梦 想)
Yí lù xiàng qián chuān guò xuān huá
一 路 向 前 穿 过 喧 哗
Nǐ yǒu dà zhāo jiù fàng mǎ guò lái
你 有 大 招 就 放 马 过 来
Zhèng míng nǐ cún zài ba
证 明 你 存 在 吧

[All]
Shēng mìng zài shǎn liàng (We run for the dream)
生 命 在 闪 亮
Zào yì wàn dūn de guāng máng (We run for the dream)
造 亿 万 吨 的 光 芒 (我 们 追 求 梦 想)
Shǒu wò de lì liàng
手 握 的 力 量
Diǎn rán wǒ de mèng xiǎng
点 燃 我 的 梦 想
Shēng mìng zài shǎn liàng
生 命 在 闪 亮
Zào yì wàn dūn de guāng máng
造 亿 万 吨 的 光 芒
Zào yì wàn dūn de guāng máng
造 亿 万 吨 的 光 芒

Bài hát liên quan

Thông tin bài hát

Creating Billions Of Light (Keep Running 3)

Creating Billions Of Light (Keep Running 3)

Nhạc Hoa Lý Thần (Jerry Lee), Angelababy, Trịnh Khải

[All]. We run for the dream. Cóng bái tiān dào hēi yè. 从 白 天 到 黑 夜. Wǒ bù xū yào tíng xiē. 我 不 需 要 停 歇

Bài hát khác

Creating Billions Of Light (Keep Running 3) 3:44

Creating Billions Of Light (Keep Running 3)

Nhạc Hoa Lý Thần (Jerry Lee), Angelababy, Trịnh Khải
Bridge of Light 4:5

Bridge of Light

Âu Mỹ khác P!nk
Light Of Christmas 3:44

Light Of Christmas

Thiếu Nhi TobyMac, Owl City
Creating Love 3:34

Creating Love

Nhạc Hàn 4Minute
Slayer Of Light 3:6

Slayer Of Light

Rock Ensiferum
Speed Of Light 4:5

Speed Of Light

Âu Mỹ khác DJ Okawari, Ai Ninomiya
Running 3:37

Running

Pop James Bay
Running 4:30

Running

Rock Milky Chance
Running 3:3

Running

Pop Andras Kallay-Saunders

Nhạc Hoa

Tình Yêu Sẽ Không Biến Mất / 爱不会绝迹 4:0

Tình Yêu Sẽ Không Biến Mất / 爱不会绝迹

Nhạc Hoa Lâm Tuấn Kiệt (JJ Lin)

Wǒ zhàn zài shìjiè de wūdǐng. Yòng fàngdàjìng kàn tiāndì. Fāxiàn tài duō de shénqí. Yīqǐ qù xúnmì wèizhī de mìngyùn. Nìngyuàn xiāngxìn ài yǒng bù huì juéjī. Shéi néng mǒ qù nàxiē gǔlǎo chuánqí

Hoán Sa Ký / 浣纱记 (Ngọc Lâu Xuân OST) 4:19

Hoán Sa Ký / 浣纱记 (Ngọc Lâu Xuân OST)

Nhạc Hoa Lục Hổ, Doãn Tuấn (Yin Jun)

美目盼兮 巧笑倩兮. Mei mu pan xi qiao xiao qian xi. 知音何已矣. Zhiyin he yi yi. 鱼儿嬉戏 泛起涟漪. Yu er xixi fan qi lianyi

Ánh Sao Rơi Xuống / 星光降落 2:50

Ánh Sao Rơi Xuống / 星光降落

Nhạc Hoa Vương Tông Giới

Xīngguāng jiàngluò zài nǐ de yǎndǐ. Wǒ yě shùnshì diē jìn nǐ yǎnjīng. Mēnrè de xiàjì tiánmì qùle bīng. Wéifēng chuándì wēnróu de hūxī. Xīngxīng wèi wǒ jì chū nìmíngxìn. Dàn wǒ xiǎng nǐ néng cāi dào mídǐ

Thời Gian Tan Thành Mây Khói / 时间幻灭 2:48

Thời Gian Tan Thành Mây Khói / 时间幻灭

Nhạc Hoa Vương Hân Thần (Amanda), Tô Tinh Tiệp

Nǐ zuì hòu de wēn róu. Qǐng dài zǒu. Wǒ bù xiǎng yào wèi nǐ. Duō tíng liú. Xià qǐ le yǔ nǐ shē wàng fàng qíng. Ěr biān dī yǔ shuō dé hěn hǎo tīng

Hận Trời Xanh Thay Lòng / 怨苍天变了心 3:21

Hận Trời Xanh Thay Lòng / 怨苍天变了心

Nhạc Hoa Vương Tiểu Soái (Wang Xiao Shuai)

Rúguǒ ràng wǒ yùjiàn. Ér nǐ zhèngdàng niánqīng. Yòng zuì zhēn de xīn. Huàn nǐ zuìshēn de qíng. Rúguǒ ràng nǐ yùjiàn wǒ. Ér wǒ yīrán niánqīng

Trong Mộng Ngoài Mộng Đều Là Anh / 梦里梦外都是你 1:49

Trong Mộng Ngoài Mộng Đều Là Anh / 梦里梦外都是你

Nhạc Hoa MC Cố Hề (MC Gu Xi)

Zhè zuìhòu yīcì de fēnlí. Fāle fēng de xiǎng nǐ. Rúguǒ ài nénggòu jìxù. Bù ràng nǐ lèi rú yǔ. Yǐhòu èr rén shìjiè lǐ. Yìxìng gǎnqíng huì fēnqīng

Trái Tim Bao Bọc Bởi Ánh Sáng / 裹著心的光 4:32

Trái Tim Bao Bọc Bởi Ánh Sáng / 裹著心的光

Nhạc Hoa Lâm Tuấn Kiệt (JJ Lin)

光 拿乌云揉成团. Guāng ná wūyún róu chéng tuán. 像鲸鱼吻着浪. Xiàng jīngyú wěnzhe làng. 叫我 和你 去飞翔. Jiào wǒ hé nǐ qù fēixiáng

Focus-X 3:15

Focus-X

Nhạc Hoa Trình Tiêu (Cheng Xiao)

Jingzhi chun se chao A zaoxing. Bushi yao quyue shei de yanjing. Gufangzishang xing buxing. Luren jiayi bingding kaobian ting ting. Mei xingqu ting ni dianping. Jiusuan tang zai ni de huai li

Nhầm Đèn Đường Thành Ánh Trăng / 错把路灯当月光 3:30

Nhầm Đèn Đường Thành Ánh Trăng / 错把路灯当月光

Nhạc Hoa Tiểu Điền Âm Nhạc Xã, Doãn Tích Miên

究竟怎样的收场 烟火声音多么响. Jiū jìng zěn yàng de shōu cháng yān huǒ shēng yīn duō me xiǎng. 都没有我想你 那么想 那么想. Dū méi yǒu wǒ xiǎng nǐ nà me xiǎng nà me xiǎng. 关于你的记忆都起雾. Guān yú nǐ de jì yì dū qǐ wù

Vòng Xoáy / 漩渦 (Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời OST) 3:20

Vòng Xoáy / 漩渦 (Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời OST)

Nhạc Hoa Chu Vi Đồng (Cica Zhou)

Shuì xǐng wǔ hòu màn fàng jìng tóu. Shì shuí cóng mèng zhōng jīng guò. Huàn xiǎng yǔ zhòu méi yǒu yōu chóu. Quán yīn wéi nǐ zài zuǒ yòu. Nǐ shì wǒ kuài lè de lǐ yóu. Děng nǐ míng bái hái yào duō jiǔ

Tag 3:4

Tag

Nhạc Hoa Từ Mộng Khiết (Xu Mengjie)

Wo chuchang shunxu duoshao. Zai ni yan li wo you she me mianmao. Zheyang de guowang ni xin bu xinshang. Bie peng wo you yincang de daihao. Oh biaoji tian wei de tang neixin ye keyi zhuang. Yi mei yonggan xunzhang cunfang

Dòng Thác Thời Gian / 时光洪流 4:9

Dòng Thác Thời Gian / 时光洪流

Nhạc Hoa Trình Hưởng

我预演过千次百次的重逢. Wǒ yù yǎn guò qiān cì bǎi cì de zhòng féng. 你却始终站在梦里难触碰. Nǐ què shǐ zhōng zhàn zài mèng lǐ nán chù pèng. 太难回头只能一直走不停. Tài nán huí tóu zhī néng yī zhí zǒu bù tíng