Bay Lên Trời / 天上飞

Nhạc Hoa 3:7 Nhị Cẩu Tử Saddoggy

Lời bài hát Bay Lên Trời / 天上飞

Jǔ shǒu huàngdòng yī qǐlái
Naughty Bounce
Wánpí lǎobǎn hē bù zuì měitiān dū zài tiānshàng fēi
Wu gēnběn lán bù zhù

Tiānfù hé nǔlì zàojiù wǒ de groove
Dōu shuō kù měinǚ huánrào zài wǒ room
Dào shèshìdù Fifty you better move
Méi shíjiān tíng xià xiūxí Ya

Give me Chain ránhòu Know me Ya
Shéi fànjiàn ràng wǒ chōu nǐ yā de
Yīgè dà zuǐbā zi jiù dāng gěi nǐ mǎi lǐwù
Do that who shuō wǒ dǎidú shēnhòu quán shì háigǔ

Qián néng lāo dezhe qítā wǒ bùzàihū
Sky move dǎng nǐ cái lù xiǎng bǎ wǒ páichú
Guess who back to ghetto fight for my hood
Uhhh bié zàilái xiù gāojí

Dōu shì qún chòu lǎodì
Nǐmen bìng bù qīngxī ránhòu xīnjí dì duì wǒ dìngyì
Kě Nobody know about me
Háizimen fúzàole tàolù wán sútào de

Jiàn dào wǒ bù jiào gē zhēn de méi lǐmào
Pān guānxì de xiǎo gǒu wèile rénmài yáoshǒu
Yíng mù qián de xiǎochǒu bèihòu shéi qǔxiào

Zǒu zuì kuài de lù nàxiē wānlù suí nǐ rào ba
Zhíjiē dēng dǐng zài ràng tāmen jì zhù wǒ shì shéi Wow Wow wow wow
Xiǎo lǎodì tài lèsè ń bié lái rě wǒ jì qīngchǔle méi wow

[Hook]
Jǔ shǒu huàngdòng yī qǐlái Naughty Bounce
Wánpí lǎobǎn hē bù zuì měitiān dū zài tiānshàng fēi
Jǔ shǒu huàngdòng yī qǐlái Naughty Bounce
Wánpí lǎobǎn hē bù zuì měitiān dū zài tiānshàng fēi

[Verse 2]
Bù lǐcǎi nǐmen zài dǐhuǐ Ay
Hǎo lìhài duì wàilái jǐduì Ay
Nǐmen cǎi wǒ de wài jǐchuí Ay
Bèi táotài ér wǒ zài Be Free Ay

Xiǎng bǐsài hái bù tài pǐpèi Ay
Wǒ de Rap gèng lìhài jǐ bèi Ay
Bié jiàn wài màn man lái tǐhuì Ay
Wǒmen zài worldwide qǐfēi Ay

Kěwàng wǔtái de māobù suǒyǐ chúkāile bāofú
Xuǎnzé fǔbài de dàolù uh
Kàn dào wǒ zhù zàile gāo chù jídù zhǔzǎizhe nǎo bǔ
Bèi wǒ túzǎile chāodù uh

Wǒ cóng méi xiǎng dāngguò huàirén
Nǐ juédé wǒ bù hǎo yuánlái wǒ dǎngzhù nǐ de cáishén
Dàn wǒ měi cì chūchǎng dūhuì zìdòng chéngwéi jiāodiǎn
Jiùsuàn bèi nǐ tǎoyàn tāmen yě zhǐ wèi wǒ àn xià kuàimén

[Hook]
Jǔ shǒu huàngdòng yī qǐlái Naughty Bounce
Wánpí lǎobǎn hē bù zuì měitiān dū zài tiānshàng fēi
Jǔ shǒu huàngdòng yī qǐlái Naughty Bounce
Wánpí lǎobǎn hē bù zuì měitiān dū zài tiānshàng fēi

Wánpí lǎobǎn hē bù zuì měitiān dū zài tiānshàng fēi
Wánpí lǎobǎn hē bù zuì měitiān dū zài tiānshàng fēi
Wánpí lǎobǎn hē bù zuì měitiān dū zài tiānshàng fēi
Wánpí lǎobǎn hē bù zuì měitiān dū zài tiānshàng fēi

Bài hát liên quan

Kình Lạc Vạn Vật Sinh / 鲸落万物生 2:56

Kình Lạc Vạn Vật Sinh / 鲸落万物生

Nhạc Hoa Chước Yêu, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Into The Fire 3:21

Into The Fire

Nhạc Hoa INTO1
Chẩm Thán / 怎叹 4:6

Chẩm Thán / 怎叹

Nhạc Hoa Trịnh Ngư
Hoàng Hôn Và Gió Đêm / 落日与晚风 2:57

Hoàng Hôn Và Gió Đêm / 落日与晚风

Nhạc Hoa IN-K, Vương Hân Thần (Amanda), Tô Tinh Tiệp

Thông tin bài hát

Bay Lên Trời / 天上飞

Bay Lên Trời / 天上飞

Nhạc Hoa Nhị Cẩu Tử Saddoggy

Jǔ shǒu huàngdòng yī qǐlái. Naughty Bounce. Wánpí lǎobǎn hē bù zuì měitiān dū zài tiānshàng fēi. Wu gēnběn lán bù zhù. Tiānfù hé nǔlì zàojiù wǒ de groove. Dōu shuō kù měinǚ huánrào zài wǒ room

Bài hát khác

Bay Lên Trời / 天上飞 3:7

Bay Lên Trời / 天上飞

Nhạc Hoa Nhị Cẩu Tử Saddoggy
Bay Lên 3:33

Bay Lên

Rock Việt UnlimiteD
Bay Lên 3:10

Bay Lên

Nhạc Trẻ Thùy Chi, T-Akayz
Bay Lên 3:41

Bay Lên

Nhạc Trẻ Thanh Bùi
Thiên Thiên Hướng Thượng / 天天向上 3:10

Thiên Thiên Hướng Thượng / 天天向上

Nhạc Hoa Vương Nhất Bác (Wang Yibo), Đại Trương Vĩ, Tiền Phong
Muốn Bay Lên 3:27

Muốn Bay Lên

Nhạc Trẻ Yuki Huy Nam
Bay Lên Nhé 4:18

Bay Lên Nhé

Nhạc Trẻ Thảo Trang
Bay Lên Nào 4:33

Bay Lên Nào

Nhạc Trẻ Vũ Trâm Anh

Nhạc Hoa

Tình Yêu Sẽ Không Biến Mất / 爱不会绝迹 4:0

Tình Yêu Sẽ Không Biến Mất / 爱不会绝迹

Nhạc Hoa Lâm Tuấn Kiệt (JJ Lin)

Wǒ zhàn zài shìjiè de wūdǐng. Yòng fàngdàjìng kàn tiāndì. Fāxiàn tài duō de shénqí. Yīqǐ qù xúnmì wèizhī de mìngyùn. Nìngyuàn xiāngxìn ài yǒng bù huì juéjī. Shéi néng mǒ qù nàxiē gǔlǎo chuánqí

Hoán Sa Ký / 浣纱记 (Ngọc Lâu Xuân OST) 4:19

Hoán Sa Ký / 浣纱记 (Ngọc Lâu Xuân OST)

Nhạc Hoa Lục Hổ, Doãn Tuấn (Yin Jun)

美目盼兮 巧笑倩兮. Mei mu pan xi qiao xiao qian xi. 知音何已矣. Zhiyin he yi yi. 鱼儿嬉戏 泛起涟漪. Yu er xixi fan qi lianyi

Ánh Sao Rơi Xuống / 星光降落 2:50

Ánh Sao Rơi Xuống / 星光降落

Nhạc Hoa Vương Tông Giới

Xīngguāng jiàngluò zài nǐ de yǎndǐ. Wǒ yě shùnshì diē jìn nǐ yǎnjīng. Mēnrè de xiàjì tiánmì qùle bīng. Wéifēng chuándì wēnróu de hūxī. Xīngxīng wèi wǒ jì chū nìmíngxìn. Dàn wǒ xiǎng nǐ néng cāi dào mídǐ

Thời Gian Tan Thành Mây Khói / 时间幻灭 2:48

Thời Gian Tan Thành Mây Khói / 时间幻灭

Nhạc Hoa Vương Hân Thần (Amanda), Tô Tinh Tiệp

Nǐ zuì hòu de wēn róu. Qǐng dài zǒu. Wǒ bù xiǎng yào wèi nǐ. Duō tíng liú. Xià qǐ le yǔ nǐ shē wàng fàng qíng. Ěr biān dī yǔ shuō dé hěn hǎo tīng

Hận Trời Xanh Thay Lòng / 怨苍天变了心 3:21

Hận Trời Xanh Thay Lòng / 怨苍天变了心

Nhạc Hoa Vương Tiểu Soái (Wang Xiao Shuai)

Rúguǒ ràng wǒ yùjiàn. Ér nǐ zhèngdàng niánqīng. Yòng zuì zhēn de xīn. Huàn nǐ zuìshēn de qíng. Rúguǒ ràng nǐ yùjiàn wǒ. Ér wǒ yīrán niánqīng

Trong Mộng Ngoài Mộng Đều Là Anh / 梦里梦外都是你 1:49

Trong Mộng Ngoài Mộng Đều Là Anh / 梦里梦外都是你

Nhạc Hoa MC Cố Hề (MC Gu Xi)

Zhè zuìhòu yīcì de fēnlí. Fāle fēng de xiǎng nǐ. Rúguǒ ài nénggòu jìxù. Bù ràng nǐ lèi rú yǔ. Yǐhòu èr rén shìjiè lǐ. Yìxìng gǎnqíng huì fēnqīng

Trái Tim Bao Bọc Bởi Ánh Sáng / 裹著心的光 4:32

Trái Tim Bao Bọc Bởi Ánh Sáng / 裹著心的光

Nhạc Hoa Lâm Tuấn Kiệt (JJ Lin)

光 拿乌云揉成团. Guāng ná wūyún róu chéng tuán. 像鲸鱼吻着浪. Xiàng jīngyú wěnzhe làng. 叫我 和你 去飞翔. Jiào wǒ hé nǐ qù fēixiáng

Focus-X 3:15

Focus-X

Nhạc Hoa Trình Tiêu (Cheng Xiao)

Jingzhi chun se chao A zaoxing. Bushi yao quyue shei de yanjing. Gufangzishang xing buxing. Luren jiayi bingding kaobian ting ting. Mei xingqu ting ni dianping. Jiusuan tang zai ni de huai li

Nhầm Đèn Đường Thành Ánh Trăng / 错把路灯当月光 3:30

Nhầm Đèn Đường Thành Ánh Trăng / 错把路灯当月光

Nhạc Hoa Tiểu Điền Âm Nhạc Xã, Doãn Tích Miên

究竟怎样的收场 烟火声音多么响. Jiū jìng zěn yàng de shōu cháng yān huǒ shēng yīn duō me xiǎng. 都没有我想你 那么想 那么想. Dū méi yǒu wǒ xiǎng nǐ nà me xiǎng nà me xiǎng. 关于你的记忆都起雾. Guān yú nǐ de jì yì dū qǐ wù

Vòng Xoáy / 漩渦 (Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời OST) 3:20

Vòng Xoáy / 漩渦 (Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời OST)

Nhạc Hoa Chu Vi Đồng (Cica Zhou)

Shuì xǐng wǔ hòu màn fàng jìng tóu. Shì shuí cóng mèng zhōng jīng guò. Huàn xiǎng yǔ zhòu méi yǒu yōu chóu. Quán yīn wéi nǐ zài zuǒ yòu. Nǐ shì wǒ kuài lè de lǐ yóu. Děng nǐ míng bái hái yào duō jiǔ

Tag 3:4

Tag

Nhạc Hoa Từ Mộng Khiết (Xu Mengjie)

Wo chuchang shunxu duoshao. Zai ni yan li wo you she me mianmao. Zheyang de guowang ni xin bu xinshang. Bie peng wo you yincang de daihao. Oh biaoji tian wei de tang neixin ye keyi zhuang. Yi mei yonggan xunzhang cunfang

Dòng Thác Thời Gian / 时光洪流 4:9

Dòng Thác Thời Gian / 时光洪流

Nhạc Hoa Trình Hưởng

我预演过千次百次的重逢. Wǒ yù yǎn guò qiān cì bǎi cì de zhòng féng. 你却始终站在梦里难触碰. Nǐ què shǐ zhōng zhàn zài mèng lǐ nán chù pèng. 太难回头只能一直走不停. Tài nán huí tóu zhī néng yī zhí zǒu bù tíng